Kursy języka polskiego jako obcego dla uchodźców obywateli Ukrainy

Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej otworzyło zapisy na bezpłatne kursy przygotowawcze z języka polskiego jako obcego dla uchodźców obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy byli studentami ukraińskich uczelni medycznych w roku akademickim 2021/2022.  Chętnych prosimy o zapisy TUTAJ. Kursy rozpoczną się 1 maja 2022 r. i potrwają do 30 września 2022 r.  Wszyscy uczestnicy kursów dodatkowo otrzymają stypendium NAWA na okres trwania kursów. Uruchomienie kursów uzależnione jest od przyznania dofinansowania ze środków NAWA.

Uczestników projektu „Solidarni z Ukrainą” zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego

wsparcia psychologicznego lub opieki prawnej

 

Uczestnicy programu mogą skorzystać ze wsparcia Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (poradnictwo psychologiczne, coaching, psychoedukacja, trening radzenia sobie ze stresem) oraz opieki prawnej (np. pomoc przy przygotowaniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy, pobyt czasowy, pobyt stały, reprezentowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy lub innej ochrony międzynarodowej w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym).

Bezpłatna pomoc będzie udzielana do 30.09.2022 r.

W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Działem Projektów Dydaktycznych:

Diana Rychlica

Dział Projektów Dydaktycznych

Adres e-mail: diana.rychlica@wum.edu.pl

tel: 22 57 20 838