Kursy języka polskiego jako obcego dla uchodźców obywateli Ukrainy

Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej otworzyło zapisy na bezpłatne kursy przygotowawcze z języka polskiego jako obcego dla uchodźców obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy byli studentami ukraińskich uczelni medycznych w roku akademickim 2021/2022.  Chętnych prosimy o zapisy TUTAJ. Kursy rozpoczną się 1 maja 2022 r. i potrwają do 30 września 2022 r.  Wszyscy uczestnicy kursów dodatkowo otrzymają stypendium NAWA na okres trwania kursów. Uruchomienie kursów uzależnione jest od przyznania dofinansowania ze środków NAWA.