Egzaminy do specjalizacji

Studium Języków Obcych przeprowadza egzaminy do specjalizacji dla lekarzy, stomatologów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Poniżej przedstawiamy wymogi stawiane osobom przystępującym do egzaminu z języka nowożytnego dla poszczególnych specjalizacji.

UWAGA

Egzaminy z języka nowożytnego dla poszczególnych specjalizacji przeprowadzimy do 17 grudnia 2019 r.

Egzaminy zostaną wznowione od 7 stycznia 2020 r.

Lekarze, lekarze-dentyści i inni pracownicy służby zdrowia odbywający szkolenie specjalizacyjne

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

oraz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Egzaminy sprawdzające opanowanie języka obcego (angielski, francuski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz korzystanie z literatury medycznej (patrz: Karta szkolenia specjalizacyjnego). Przystępujący do egzaminu powinni w zakresie swojej specjalności wykazać umiejętność:

- opisania w języku obcym typowych objawów przedmiotowych i podmiotowych,

- wyjaśnienia pacjentowi rozpoznania, badań pomocniczych i leczenia,

- zebrania podstawowego wywiadu,

- napisania opinii o stanie zdrowia pacjenta,

- przełożenia na język polski fragmentu oryginalnego tekstu specjalistycznego.

Do każdej specjalizacji lekarze zobowiązani są do zdania odrębnego egzaminu z języka obcego dotyczącego konktretnej specjalizacji.

 

Farmaceuci


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Egzaminy sprawdzające opanowanie języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz korzystanie z literatury specjalistycznej i druków informacyjnych (patrz: Karta szkolenia specjalizacyjnego). Przystępujący do egzaminu powinni wykazać umiejętność:

- udzielania porady pacjentowi/klientowi apteki w zakresie określonym w Ulotce dołączonej do opakowania: informacja dla pacjenta/użytkownika,

- komunikacji z lekarzami na temat przepisanego leku,

- przełożenia na język polski fragmentu oryginalnego tekstu specjalistycznego.

 

Epidemiolodzy

Egzaminy sprawdzające opanowanie języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w zakresie tematyki zawodowej oraz korzystanie z literatury specjalistycznej.

Przystępujący do egzaminu powinni wykazać umiejętność:

- przestawienia i omówienie stanu zdrowia społeczeństwa, społeczności,

- przedstawienie i omówienie zagrożeń epidemiologicznych,

- przestawienie metod i środków zapobiegania  i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym,

- przedstawienia i omówienie stanu i wyników badań epidemiologicznych

- przeczytania ze zrozumieniem i przetłumaczenie tekstu z zakresu epidemiologii.

 

Psycholodzy kliniczni

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Egzaminy sprawdzające opanowanie języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w zakresie tematyki zawodowej oraz korzystanie z literatury specjalistycznej.

Przystępujący do egzaminu powinni wykazać umiejętność:

- opisania w języku obcym typowych przypadków będących przedmiotem badania i działania psychologów klinicznych,

- komunikacji z pacjentem w zakresie zebrania wywiadu,

- komunikacji z otoczeniem pacjenta, lekarzem, rodziną,

- napisania opinii o stanie zdrowia pacjenta,

- przedstawienia metod pracy z pacjentem, ich zasadności i wyników,

- przeczytania i przełożenia na język polski fragmentu oryginalnego tekstu specjalistycznego.

 

Diagności laboratoryjni

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Egzaminy sprawdzające opanowanie języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz korzystanie z literatury specjalistycznej (patrz: Karta szkolenia specjalizacyjnego).

Przystępujący do egzaminu powinni wykazać umiejętność:

- omówienia wyników badań laboratoryjnych i przekazanie odpowiednich informacji personelowi medycznemu,

- przełożenia na język polski fragmentu oryginalnego tekstu specjalistycznego.

 

Na egzaminy zapisujemy się drogą on-line pod adresem sjosekretariat@wum.edu.pl. W e-mailu prosimy podać specjalizację i kontakt. Egzaminy odbywają się w Studium Języków Obcych WUM, ul. Księcia Trojdena 2A, 02-109 Warszawa, p. 137. Na egzamin z języka francuskiego zapisujemy się bezpośrednio u egzaminatora.

Język francuski - mgr Barbara Tryuk-Czapska tel. kom. +48 605 68 68 17

Opłatę ze egzamin w wysokości 133,74 zł (netto) plus VAT (164,50 zł brutto) należy wnieść na konto

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0003 0814 1841  Bank Millenium O/Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za egzamin z języka obcego do specjalizacji”

 

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym, kartą szkolenia specjalizacyjnego i dowodem wpłaty. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury obowiązane zgłosić ten fakt e-mailem z podaniem danych dotyczących nabywcy tj. nazwa firmy, adres, numer NIP oraz ewentualnie adres do korespondencji.

Uwaga!

Nie przeprowadzamy egzaminów w lipcu i sierpniu.