EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO WL 22/23

POPRAWA EGZAMINU KOŃCOWEGO Z JĘZYKA OBCEGO

WYDZIAŁ LEKARSKI 2022 / 2023

FORMA: egzamin pisemny przeprowadzany stacjonarnie w formie elektronicznej
TERMIN: 4 września 2023, godz. 10:30
CZAS TRWANIA EGZAMINU: 70 minut
MIEJSCE: sala komputerowa 233 CD

I. Format zadań i punktacja

Rodzaj zadania

Przykład

Punktacja

Test wyboru (a, b, c lub d) – 30 zdań po 1 punkcie

The fingers are … to the wrist.

a. proximal   b. anterior    

c. distal         d. posterior

30

Słowotwórstwo – 10 zdań po 1 punkcie

The patient needs to undergo treatment.. in another hospital. [TREAT]

10

Uzupełnianie luk brakującym słowem – 20 zdań po 1 punkcie

1. The patient was diagnosed with... coronary heart disease.

2. First the doctor …took… / …elicited… / …obtained... the patient’s medical history and then examined him.

20

Nazwij opisywany stan/objaw/zabieg terminem medycznym (1-2 słowa) – 10 przykładów po 1 punkcie

I cough up blood. - haemoptysis

10

Zapisz pytanie do podanej odpowiedzi pacjenta. Użyj podanego słowa, nie zmieniając jego formy. – 10 pytań po 2 punkty

Doctor: …When did the symptoms start…? (symptoms)

Patient: Two days ago.

20

Zastąpienie definicji terminem / odniesieniem medycznym (1 słowo) – 10 przykładów po 1 punkcie

The patient suffered from renal.. (kidney)complications.

The patient suffered from rheumatoid …..arthritis..… (inflammation of joints).

10

SUMA

 

100

 

II. Zakres egzaminu, terminologia

Język angielski: podręcznik English for medicine

Rozdziały z podręcznika: 1, 2 (bez ćw. 5, str. 34-35), 3, 4 (bez ćw. 9 i 10, str. 79), 5 (bez ćw. 10, str. 90-92; ćw. 17, str. 97-99), 6, 7 (bez ćw. 7, str. 133-134, ćw. 4, str. 137), 8, 9, 10 (bez ćw. 2, str. 194-195; ćw. 1, str. 196), 11 (bez ćw. 3, str. 215, bez ćw. 1, str. 216), 12, 13 (bez ćw. 4-7, str. 238-241), 14 (bez ćw. 1, str. 264).

Egzamin nie będzie obejmował żadnych skrótów medycznych.

 

Egzamin z języka obcego, 03.06.2023 - podział godzinowy

 

GODZINA 

8.00-9.30 

9.30-11.00 

11.00-12.30 

12.30-14.00 

14.00-15.30 

15.30-17.00 

17.00-18.30