EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO I WL 18/19

EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO

I WYDZIAŁ LEKARSKI 2018 / 2019

EGZAMIN POPRAWKOWY Z JĘZYKA OBCEGO

II ROK I WYDZIAŁ LEKARSKI 2018 / 2019

FORMA: test pisemny

TERMIN: 5 września 2019 r. (czwartek), godz. 10.00

MIEJSCE: sala 8 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym

FORMA: test pisemny

TERMIN: 8 czerwca 2019 r. (sobota), godz. 12.30-14.30 (wejście od godziny 12:30, początek egzaminu około godziny 12:45)

MIEJSCE: Aula A + B oraz sale 139/140 w Centrum Dydaktycznym

I. Format zadań i punktacja

Rodzaj zadania

Przykład

Punktacja

Test wyboru (a, b, c lub d) – 20 zdań po 1 punkcie

The fingers are … to the wrist.

a. proximal   b. anterior    

c. distal         d. posterior

20

Tłumaczenie na język obcy wybranych terminów w zdaniach – 20 zdań po 1 punkty

The virus spreads.. (rozprzestrzenia się) through contact with body fluids.

20

Uzupełnianie luk brakującym słowem – 10 zdań po 1 punkcie

1. The patient was diagnosed with... coronary heart disease.

2. First the doctor …took… / …elicited… / …obtained... patient’s medical history and then examined him.

10

Język medyczny – język pacjenta – 10 przykładów po 1 punkcie

„I have difficulty breathing” – dyspnoea / breathlessness / shortness of breath

10

Układanie pytań do podanych odpowiedzi pacjenta z wykorzystaniem podanego słowa – 10 pytań po 2 punkty

Doctor: …When did the symptoms start…? (symptom)

Patient: Two days ago.

20

Słowotwórstwo / zastąpienie słowa terminem medycznym – 10 przykładów po 2 punkty

The patient suffered from renal.. (kidney) complications.

The patient suffered from rheumatoid …..arthritis..… (inflammation of joints).

20

SUMA

 

100

 

II. Zakres egzaminu, terminologia

Język angielski: podręcznik English for medicine

Rozdziały z podręcznika: 1, 2 (bez ćw. 5, str. 31-32), 3, 4 (bez ćw. 7-8, str. 75-76), 5 (bez ćw. 10, str. 87-88; ćw. 17, str. 95), 6, 7 (bez ćw. 7, str. 129-130), 8, 9, 10 (bez ćw. 2, str. 190-191; ćw. 1, str. 192), 11 (bez ćw. 3, str. 211, bez ćw. 2, str. 212), 12, 13 (bez ćw. 4-7, str. 232-235), 14 (bez ćw. 1, str. 257)

Egzamin nie będzie obejmował żadnych skrótów medycznych.