EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO WL 19/20

EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO

WYDZIAŁ LEKARSKI 2019 / 2020

Termin egzaminu poprawkowego dla II roku kierunku lekarskiego ustalono na 2.09.2020 o godzinie 10:00.


FORMA: egzamin pisemny

TERMIN: 2 września 2020 r. w godzinach 10:00-11:30

CZAS TRWANIA EGZAMINU: 70 minut

MIEJSCE: platforma e-learning WUM
 

I. Format zadań i punktacja

Rodzaj zadania

Przykład

Punktacja

Test wyboru (a, b, c lub d) – 30 zdań po 1 punkcie

The fingers are … to the wrist.

a. proximal   b. anterior    

c. distal         d. posterior

30

Tłumaczenie na język obcy wybranych terminów w zdaniach – 20 zdań po 1 punkt

The virus spreads.. (rozprzestrzenia się) through contact with body fluids.

20

Uzupełnianie luk brakującym słowem – 10 zdań po 1 punkcie

1. The patient was diagnosed with... coronary heart disease.

2. First the doctor …took… / …elicited… / …obtained... patient’s medical history and then examined him.

10

Język medyczny – język pacjenta – 10 przykładów po 1 punkcie

„I have difficulty breathing” – dyspnoea / breathlessness / shortness of breath

10

Układanie pytań do podanych odpowiedzi pacjenta z wykorzystaniem podanego słowa – 10 pytań po 2 punkty

Doctor: …When did the symptoms start…? (symptom)

Patient: Two days ago.

20

Zastąpienie definicji terminem / odniesieniem medycznym – 10 przykładów po 1 punkty

The patient suffered from renal.. (kidney) complications.

The patient suffered from rheumatoid …..arthritis..… (inflammation of joints).

10

SUMA

 

100

 

II. Zakres egzaminu, terminologia

Język angielski: podręcznik English for medicine

Rozdziały z podręcznika: 1, 2 (bez ćw. 5, str. 31-32), 3, 4 (bez ćw. 7-8, str. 76-77), 5 (bez ćw. 10, str. 87-88; ćw. 17, str. 94-96), 6, 7 (bez ćw. 7, str. 129-130, ćw. 4, str. 133), 8, 9, 10 (bez ćw. 2, str. 190-191; ćw. 1, str. 192), 11 (bez ćw. 3, str. 211, bez ćw. 2, str. 212), 12, 13 (bez ćw. 4-7, str. 232-235), 14 (bez ćw. 1, str. 257)

Egzamin nie będzie obejmował żadnych skrótów medycznych.