Literatura piękna i medycyna - program konferencji

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski

Studium Języków Obcych

oraz

Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales”

Kolegium Artes Liberales

zapraszają na konferencję naukową

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

13-14 listopada 2014 r.

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Patronat nad konferencją objęli

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

JM Prof. dr hab. Marek Krawczyk

Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

 


 

Program konferencji

 

Czwartek 13 listopada 2014 (Aula A)

Powitanie - prowadzenie prof. Piotr Wilczek

11:00-11:05 Otwarcie konferencji przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia

11:05-11:10 Powitanie Gości przez Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marka Kulusa

11:10-11:15 Powitanie Gości przez Przedstawiciela Przewodniczącego Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk prof. Alinę Nowicką-Jeżową

11:15-11:20 Powitanie Gości przez Dziekana Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jerzego Axera

 

Sesja plenarna – prowadzenie prof. Piotr Wilczek

11:20-11:50 PROF. HANNA SERKOWSKA (UW) Jakiej wiedzy o alzheimerze dostarcza literatura piękna?

11:50-12:20 PROF. ANETA GRODECKA (UAM) Imperatyw glejowy. O miejscach zbliżeń pomiędzy literaturą i neurologią

12:20-12:50 PROF. ALICJA WOŁODŹKO-BUTKIEWICZ (UW) Profesja lekarza w życiu i twórczości Michaiła Bułhakowa

12:50-13:20 PROF. WŁODZIMIERZ SZTURC (UJ, PWST) Profesor Andrzej Szczeklik: Mitologie poszukiwanej harmonii

13:20-13:40 – dyskusja

13:40-14:40 – obiad

 


Sesje równoległe

Panel A (Aula A) – prowadzenie prof. Aneta Grodecka

15:00-15:20 PROF. PIOTR URBAŃSKI (UAM), DR ARTUR GONTAREWICZ (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel) Co Petrarka wiedział o medycynie i lekarzach? Invective contra medicum

15:20-15:40 PROF. MAGDALENA DĄBROWSKA (UW) Ze studiów nad kobiecym „obliczem” rosyjskiego Oświecenia: (około) medyczna kultura literacka

15:40-16:00 – dyskusja

16:00-16:30 – przerwa na kawę

16:30-16:50 PROF. JACEK WIŚNIEWSKI (SWPS) Radość, szał i rozpacz: szaleństwo Romantycznych poetów

16:50-17:10 DR HAB. JUSTYNA TYMIENIECKA-SUCHANEK (UŚ) Choroba bohatera w ujęciu psychiatrii egzystencjalnej. Powieść Mały bies Fiodora Sołoguba

17:10-17:30 DR HAB. ANNA BRANACH-KALLAS (UMK) Portret W.H.R. Riversa w trylogii Pat Barker Odrodzenie

17:30-17:50 – dyskusja

17:50 zamknięcie pierwszego dnia konferencji

Panel B (Sala 8 CBI) – prowadzenie prof. Barbara Milewska-Waźbińska / prof. Tomasz Wójcik

14:40-15:00 PROF. MAŁGORZATA KRZYSZTOFIK (UJK) Lekarz, pacjent i choroba w literaturze pięknej doby staropolskiej

15:00-15:20 PROF. PIOTR WILCZEK (UW) Postaci lekarzy i obrazy medycyny w Tristiach Klemensa Janickiego jako przykład renesansowej recepcji antyku

15:20-15:40 DR MAGDALENA KURAN (UŁ) Theologia medica. Antoniego Węgrzynowicza Novissimus virorum leprosus. Najostateczniejszy
z mężów trędowaty albo kazanie na Wielki Piątek

15:40-16:00 – dyskusja

16:00-16:30 – przerwa na kawę

16:30-16:50 DR AGNIESZKA RAUBO (UAM) Z zapomnianych dzieł staropolskiego poety: De temperamentis disputatio medica (1593) Daniela Naborowskiego

16:50-17:10 DR HAB. MICHAŁ KURAN (UŁ) Lekarstwa cielesne i duszne przeciwko morowemu powietrzu w Bezoarze z łez ludzkich Walentego Bartoszewskiego z 1630 roku na tle dawnej wiedzy poradnikowej

17:10-17:30 DR HAB. BEATA GAJ (UKSW) Śląscy lekarze a literatura nowołacińska w XVI i XVII wieku

17:30-17:50 – dyskusja

17:50 zamknięcie pierwszego dnia konferencji

 

Piątek 14 listopada 2014

 

Sesje równoległe

 

Panel A (Aula A) – prowadzenie prof. Piotr Urbański

09:30-09:40 Powitanie Gości w drugim dniu konferencji

09:40-10:00 DR EWA KOWAL (UJ) Choroba jako chaos i forma w twórczości B.S. Johnsona

10:00:10:20 PROF. IRENEUSZ GIELATA (ATH) „Szalejący morbus” nowoczesności. O chorobach poza prawami i taksonomią medyczną (wokół Działa Garrennów Sándora Máraiego)

10:20-10:40 DR HAB. AGNIESZKA KUCZKIEWICZ-FRAŚ (UJ) Miłość jako choroba w klasycznej poezji urdu

10:40-11:00 – dyskusja

11:00-11:30 – przerwa na kawę

11:30-11:50 DR FABIO BONI (UP) Francesco Pona, lekarz-pisarz w XVII-wiecznej Italii

11:50-12:10 DR HAB. MONIKA MALINOWSKA (UW) Krytyka medycyny w sztukach Moliera

12:10-12:30 PROF. JERZY KOCH (UAM) Morfinista, znachor, badacz czy piewca melancholii? Eugène N. Marais o depresji hesperyjskiej
i organicznej jedności termitiery

12:30-12:50 – dyskusja

12:50-13:50 – obiad

13:50-14:10 DR HAB. JAN BALBIERZ (UJ) Szuflada Leopolda Blooma. Ciało, dieta i medycyna w Ulissesie Jamesa Joyce'a

14:10-14:30 DR KRYSTYNA KOZIOŁEK (UŚ) Samotność chorego. Rzecz o wykluczeniu

14:30-14:50 – dyskusja

14:50-15:10 – przerwa na kawę

 

Panel B (Sala 8 CBI) – prowadzenie prof. Małgorzata Sugiera / prof. Hanna Serkowska

09:30-09:40 Powitanie Gości w drugim dniu konferencji

09:40-10:00 DR AGATA ZALEWSKA (UW) Od Szumana do Kunickiego. Miejsce i rola postaci lekarzy w literaturze przełomu XIX i XX wieku

10:00:10:20 DR HAB. EWA GRZĘDA (UWr) Dr Teodor Tripplin jako lekarz praktyk i autor dziewiętnastowiecznych bestsellerów

10:40-11:00 – dyskusja

11:00-11:45 – przerwa na kawę

11:50-12:10 DR ANNA ŚLIWA (Muzeum Miasta Gdyni) „Serce tak jakby się obrywało”. Literacki obraz choroby wieńcowej w późnych wierszach Zawale i Tajnym dzienniku Mirona Białoszewskiego

12:10-12:30 PROF. TOMASZ WÓJCIK (UW) Lekcja Kartezjusza. Medyczne i somatyczne imaginarium Zbigniewa Herberta

12:30-12:50 – dyskusja

12:50-13:50 – obiad

13:50-14:10 DR MONIKA ŁADOŃ (UŚ) Kobiecość w lustrze nowotworu Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – Krystyna Kofta

14:10-14:30 PROF. DANUTA KÜNSTLER-LANGNER (UMK) Sylwester Milczarek (1943-2013) - lekarz, pisarz, tłumacz, orientalista

14:30-14:50 – dyskusja

14:50-15:10 – przerwa na kawę

 

Sesja plenarna (Aula A) – prowadzenie prof. Piotr Wilczek

15:10-15:40 PROF. MAŁGORZATA GRZEGORZEWSKA (UW) Poeta i medycyna. O anatomii choroby w poezji Johna Donne’a

15:40-16:10 PROF. RADOSŁAW GRZEŚKOWIAK (UG) Kiła i Muzy. Poetycki przewodnik Hieronima Morsztyna po cyrulikach krakowskich
z pierwszej dekady XVII stulecia

16:10-16:40 PROF. BARBARA MILEWSKA-WAŹBIŃSKA (UW) Jak lekarz z Saksonii o Warszawie pisał...

16:40-17:10 PROF. ANNA JANUS-SITARZ (UJ) Walka z guzikami, czyli literackie oswajanie Parkinsona

17:10-17:30 PROF. MAŁGORZATA SUGIERA (UJ), DR MATEUSZ BOROWSKI (UJ) Choroba jako metafora: konceptualizacje i konteksty

17:30-17:50 – dyskusja

17:50-18:00 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Komitet honorowy

Prof. dr hab. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński – Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Dr Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący

Prof. dr hab. Piotr Wilczek – Uniwersytet Warszawski

Sekretarz

Dr Maciej Ganczar – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Członkowie

Prof. dr hab. Jerzy Axer – Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Dr hab. Jacek Rafał Imiela – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Załącznik: