Egzaminy organizowane we współpracy z IFMSA

Egzaminy wyłącznie dla studentów WUM ubiegających się o wyjazd na praktyki zagraniczne (organizowane we współpracy z IFMSA)

Egzamin w formie ustnej dotyczy tematu studiów i zainteresowań klinicznych/naukowych oraz oczekiwań wobec praktyki oraz znajomość języka ogólnego ułatwiająca funkcjonowanie w życiu codziennym (np. pytania o dojazd itp.).

Egzamin prowadzony przez wykładowców SJO. Otrzymana ocena umieszczana jest na certyfikacie językowym. Osoby posiadające ocenę z egzaminu z języka obcego w indeksie (ważna dwa lata) są zwolnione z egzaminu językowego.