Fakultety

Fakultety

 

Fakultatywne zajęcia z języka obcego nowożytnego dla studentów I Wydziału Lekarskiego oraz II Wydziału Lekarskiego w wymiarze 30 godzin (1 semestr) są bezpłatne i kończą się zaliczeniem bez oceny oraz przyznaniem dodatkowych 2 Punktów ECTS. Nauczanie języka odbywa się na poziomie od B1 do C2 (od średniozaawansowanego do zaawansowanego) i przeznaczone jest dla  studentów II–V roku. W czasie zajęć studenci uczą się komunikacji z pacjentem i personelem medycznym. Opanowują słownictwo i zwroty związane z zebraniem wywiadu i badaniami, opisują przypadki i ćwiczą czytanie autentycznych tekstów medycznych, a także uczą się przygotowania prezentacji multimedialnej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (90 min.) w semestrze zimowym i letnim.

Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się przynajmniej 20 uczestników. Liczba zgłoszeń decyduje o uruchomieniu grupy, dlatego prosimy o przemyślane decyzje. Liczba grup jest ograniczona.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon fakultety.doc33.5 KB