Egzaminy dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Egzamin dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbędzie się 9 sierpnia 2023 r. o godzinie 14.00 w sali 231 w Centrum Dydaktycznym.


Egzamin, mający na celu sprawdzenie stopnia opanowania języka ogólnego, przeprowadzany jest w formie pisemnej na poziomie B2,  z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Z egzaminu wstępnego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej zwalniają certyfikaty:

język angielski z wynikami minimum

IELTS 6.0

TOEFL 90

FCE grade C

CAE grade C

CPE grade C

TOEIC 850

 

język niemiecki

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2 (GDS)

 

język francuski

DELF B2

DALF C1

DALF C2

 

język rosyjski

Certyfikat PIJR im. A. S. Puszkina  (wynik minimum) 520

TRKI 2

TRKI 3

TRKI 4

 

Uwaga! Kandydaci, którzy posiadają certyfikat językowy, proszeni są o wysłanie jego skanu na adres e-mailowy: maciej.ganczar@wum.edu.pl. W odpowiedzi otrzymają Państwo informację, czy dany certyfikat jest podstawą do zwolnienia z I etapu rekrutacji – egzaminu z języka obcego.

 

Uwaga!

Egzamin składa się z pięciu następujących części (łącznie 50 punktów):

1. Test wyboru (a, b, c lub d), np.

It never _____ to amaze me how babies learn to communicate.

ceases
stops
finishes
ends
2. Uzupełnianie luk w zdaniach jednym brakującym słowem, np.

This kind of behaviour is typical ___of___ children. There’s nothing to worry.

3. Uzupełnianie zdań słowami pochodzącymi od podanego słowa, np.

__Indecisive___ [DECIDE] people get on my nerves. They take forever to make a decision!

4. Transformacje leksykalno-gramatyczne z wykorzystaniem podanego słowa.

Is it OK for me to borrow your car?

OBJECT           Would you ______object to me/my borrowing_________ your car?

I’m sure he didn’t give you his phone number.

GIVEN              He _____ can’t have given______ you his phone number.

5. Wypowiedź pisemna na 120-180 słów na tematy związane z czasem wolnym, podróżami, pracą, edukacją, odżywianiem, zdrowiem, sportem, kulturą lub sprawami społecznymi.