Noctes Medicae – seria wydawnicza

Noctes Medicae to seria naukowo opracowanych przekładów tekstów poświęconych szeroko pojmowanej sztuce leczenia, tworzących zbiór zapisanych wyobrażeń o medycynie. Naszą intencją jest zbudowanie polskiej biblioteki dzieł medycznych, paramedycznych, filozoficznych i eseistycznych, które w trakcie wieków zyskały sławę i znaczenie jako podręczniki rzemiosła, zbiory wskazówek etycznych, źródła refleksji nad zdrowiem i chorobą, miejscem cierpienia w porządku ludzkiego życia i nad rolą lekarza jako uczestnika doświadczenia choroby. Tytułem serii nawiązujemy do encyklopedii Aulusa Gelliusza Noctes Atticae (Noce attyckie), bo podobnie jak ten rzymski badacz, kompilator i eseista, szukamy głosów ciekawych i różnorodnych, które mieszczą się między dwoma biegunami: rozważań technicznych z jednej strony a uczonym dyletantyzmem z drugiej, co zostawia miejsce w środku na rozważania filozofów. Chcemy udostępnić polskim odbiorcom pisane w różnych językach (angielski, francuski, hiszpański, łacina, niemiecki, rosyjski, włoski) i w różnych epokach traktaty medyczne, które są w polszczyźnie nieobecne, jak choćby De medicina Aulusa Korneliusza Celsusa, i teksty niemedyczne, które są ważne i dla medyków, i dla pacjentów. Przypomnimy też i udostępnimy wartościowy dorobek piszących po łacinie badaczy polskich, między innymi ze szkoły padewskiej. Merytoryczne opracowania przekładów będą powstawały we współpracy lekarzy, filologów, filozofów oraz etyków.

 

Skład Rady Naukowej serii wydawniczej Noctes Medicae

Redaktorzy

dr Maciej Ganczar (WUM) | prof. dr hab. Ireneusz Gielata (UŚ)

Rada Naukowa 

prof. dr hab. Beata Baczyńska (UWr)

prof. dr hab. Marek Bieńczyk (IBL PAN)

prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska (WUM)

prof. dr hab. Zbigniew Gaciong (WUM)

prof. dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (UW)

prof. dr hab. Piotr Oczko (UJ)

prof. dr hab. Tomasz Sapota (UŚ) – przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Roman Sosnowski (UJ)

prof. dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak (UAM)

 

Seria zainicjowana dzięki środkom finansowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a realizowana w ramach programu badawczo-dydaktycznego „Dyskursy maladyczne – teoria i praktyka”.

 

1. Redi, Francesco: Osservazioni intorno alle vipere. Bacco in Toscana, przekł. i oprac. Roman Sosnowski.

W przygotowaniu:

2. Fracastoro, Girolamo: Syphilis sive morbus Gallicus, przekł. i oprac. Tomasz Sapota. 

3. Huarte de San Juan, Juan: Examen de ingenios para las ciencias, oprac. Beata Baczyńska.

4. Bieńczyk Marek (red.): Choroby pisarzy. Antologia.

 

Propozycje wydawnicze do serii prosimy zgłaszać pod adresem e-mailowym: sjosekretariat@wum.edu.pl