Egzamin poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 dla kandydatów cudzoziemców na studia w WUM

Informujemy, że wszyscy cudzoziemcy, którzy nie posiadają certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, mogą przystąpić do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego na ww. poziomie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Egzamin składa się z części pisemnej (test online w budynku uczelni) oraz ustnej. Egzamin odbędzie się 8 września (część pisemna) o godzinie 11:00 w Warszawskim Uniwersytecie Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63 parter w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym w sali 6 oraz 9 września (część ustna) od godziny 9:00 w Sali 212 Centrum Dydaktyczne. Na egzamin pisemny należy zgłosić się drogą elektroniczną pod adresem sjosekretariat@wum.edu.pl na 5 dni przed jego rozpoczęciem wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za egzamin.

 
Opłatę za egzamin w wysokości 492 zł należy wnieść na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0003 0814 1841 Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2a
02-593 Warszawa

 

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za egzamin z JPJO” oraz podać imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.