Dydaktyka i kadra

 

Dydaktyka

Studium Języków Obcych WUM prowadzi zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów i kierunków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach lektoratu specjalistycznego języka nowożytnego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) oraz języka łacińskiego na medycynie, stomatologii i farmacji.

Obcokrajowców studiujących w języku polskim oraz studentów English Division oraz English Dentistry Division obowiązuje lektorat języka polskiego. 

Informacje o tematyce zajęć, wymiarze godzin i kryteriach zaliczenia podano w przewodnikach dydaktycznych.

Nauka języka nowożytnego prowadzona jest na poziomach B1-C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). 

Nauczany język jest językiem specjalistycznym, dostosowanym do przyszłych potrzeb zawodowych absolwentów. Celem nauczania jest doskonalenie umiejętności językowych pozwalających na sprawne funkcjonowanie w środowisku akademickim i zawodowym.

Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia fakultatywne z języków nowożytnych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) oraz języka migowego.

Studium Języków Obcych prowadzi kursy języka polskiego jako obcego w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz kursy przygotowawcze do studiowania w Polsce w ramach Premed College i Preparatory School.

Kadra

dr Maciej Ganczar – kierownik SJO

dr Krystyna Luto – koordynator zespołu wykładowców SJO

mgr Monika Targońska – główny specjalista

Wykładowcy

dr Grzegorz Buczyński

dr Maria Chojnacka

dr Marta Cywińska

dr Paulina Kamińska-Chabiera

dr Łucja Kozubowska-Puławska

dr Katarzyna Kurczak

dr Małgorzata Milczarek

dr Joanna Moczyńska

dr Beata Olędzka

dr Sylwia Pielecha

dr Kinga Sądej

dr Urszula Swoboda-Rydz

dr Anna Szymańska-Budzińska

dr Joanna Tkaczyk

dr Marek Weber

mgr Anna Borówka

mgr Maria Godłoza

mgr Ariel Gołębiowski

mgr Tomasz Gwóźdź

mgr Essie Hansen

mgr Anna Lindner-Staroń

mgr Anna Maczkowska

mgr Iwona Okulicz

mgr Ewa Ratajska

mgr Katarzyna Rączka

mgr Martyna Skibińska

mgr Małgorzata Słupek

mgr Piotr Teodorczyk

mgr Grażyna Wodnicka

mgr Małgorzata Wójtowicz