Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

organizuje państwowy egzamin certyfikatowy na poziomie B1 oraz B2 w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych w terminach:

20-21 kwietnia 2024 r. (sobota – niedziela): poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin mogą zdawać wyłącznie cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 17 lat.

Zapisy na państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych odbywający się w dniach 20-21 kwietnia 2024 r. przyjmowane są TUTAJ. 

 

Wszystkich zainteresowanych egzaminem w naszym ośrodku zapraszamy na kursy przygotowawcze. Zapisy TUTAJ.

  

Dane do formularza zapisu: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, język ojczysty, adres do korespondencji (miejscowość i kraj, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania), adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu tożsamości.

 

UWAGA!

Z jednego adresu e-mail można zapisać tylko jedną osobę.

 

Po wypełnieniu formularza SJO WUM w ciągu 1 dnia przekaże Państwu instrukcje dotyczące płatności za egzamin. Płatność powinna zostać zrealizowana w ciągu trzech dni od otrzymania informacji z SJO WUM. Po wpłynięciu opłaty za egzamin na rachunek bankowy uczelni otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji na egzamin.

 

Ceny egzaminów

poziom B1: 150 EUR

wydanie certyfikatu: 20 EUR

  

poziom B2: 150 EUR

wydanie certyfikatu: 20 EUR

Opłat za egzamin dokonujemy w walucie EUR na rachunek w Banku Millennium o numerze 

PL18 1160 2202 0000 0004 7486 7763

SWIFT: BIGBPLPW

 

Właściciel rachunku bankowego

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

ul. Żwirki i Wigury 61

 

02-091 Warszawa, Polska

 

Dokumenty uprawniające do udziału w egzaminie: ważny paszport i inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

ZAPRASZAMY NA KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. O KURSACH WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.