Egzaminy do doktoratów i inne (stara procedura)

Egzaminy do doktoratów i inne

Egzaminy doktorskie z języka obcego

(angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

W celu ustalenia terminu egzaminu należy przesłać na skrzynkę sjosekretariat@wum.edu.pl

protokół egzaminu oraz skierowanie na egzamin (kandydaci spoza WUM).

Aby przystąpić do egzaminu należy przesłać na skrzynkę sjosekretariat@wum.edu.pl

najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem egzaminu, abstrakt pracy doktorskiej (1 strona A4) w języku obcym oraz potwierdzenie opłaty za egzamin (kandydaci spoza WUM). Na egzaminie należy zaprezentować pracę doktorską w wybranym języku obcym, jej założenia, materiał i metody oraz ogólnie omówić wyniki i wnioski (prezentacja w PowerPoint). Prezentacja powinna trwać 12-15 min, po czym kandydaci odpowiadają na dodatkowe pytania związane z tematem rozprawy zadawane przez członków Komisji Egzaminacyjnej.

Dopełnienie powyższych formalności jest podstawą do przeprowadzenia egzaminu. 

Niezaliczenie jednej z dwóch części egzaminu (prezentacja, odpowiedzi na pytania) oznacza końcową ocenę niedostateczną. Do egzaminu można podejść powtórnie po upływie co najmniej 3 miesięcy.

Skład Komisji Egzaminacyjnych lub Egzaminator wyznaczane są przez odpowiednie Rady Wydziałów WUM lub Rady Naukowe w przypadku Instytutów Naukowych.

SJO nie podejmuje decyzji o zwolnieniu z egzaminu na podstawie uzyskanych certyfikatów językowych. W tej sprawie należy zwracać się do odpowiedniego działu Dziekanatu lub do Rady Naukowej.

W przypadku doktorantów z WUM egzaminy są nieodpłatne.

W przypadku doktorantów spoza WUM egzaminy są odpłatne.

Opłatę za egzamin w wysokości 442,80 zł należy wnieść na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0003 0814 1841 

Bank Millennium S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2a

02-593 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za egzamin doktorski z języka obcego” oraz podać imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym i podstemplowanym oryginałem protokołu egzaminu, prezentacją pracy doktorskiej (pendrive), skierowaniem na egzamin (kandydaci spoza WUM).