Egzaminy do doktoratów i inne

Egzaminy doktorskie z języka obcego

(angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

Na egzaminie należy zaprezentować pracę doktorską w wybranym języku obcym, jej założenia, materiał i metody oraz ogólnie omówić wyniki i wnioski (prezentacja w PowerPoint). Prezentacja powinna trwać 12-15 minut, poczym kandydaci odpowiadają na dodatkowe pytania związane z tematem rozprawy zadawane przez członków Komisji Egzaminacyjnej po obejrzeniu prezentacji.

Skład Komisji Egzaminacyjnych lub Egzaminator wyznaczane są przez odpowiednie Rady Wydziałów WUM lub Rady Naukowe w przypadku Instytutów Naukowych.

SJO nie podejmuje decyzji o zwolnieniu z egzaminu na podstawie uzyskanych certyfikatów językowych. W tej sprawie należy zwracać się do odpowiedniego działu Dziekanatu lub do Rady Naukowej.

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail sjosekretariat@wum.edu.pl abstraktów pracy doktorskiej  (jedna strona A4) w wybranym języku obcym nie później niż 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

W przypadku doktorantów z WUM egzaminy są nieodpłatne. Po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się w sekretariacie Studium Języków Obcych WUM ustalane są terminy. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym i protokołem egzaminu.

 W przypadku doktorantów spoza WUM egzaminy są odpłatne.

Opłatę za egzamin w wysokości 300 zł (netto) plus VAT (369 zł brutto) należy wnieść na konto  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0003 0814 1841 

Bank Millennium S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2a

02-593 Warszawa

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za egzamin doktorski z języka obcego” oraz podać imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

 

Po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się w sekretariacie Studium Języków Obcych WUM ustalane są terminy. Na egzamin należy zgłosić się ze skierowaniem z Rady Naukowej, dowodem wpłaty, protokołem egzaminu, dowodem osobistym.

 

Uwaga!

Nie przeprowadzamy egzaminów w terminie  od 15 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.

Egzaminy dla kandydatów na studia doktoranckie

Egzamin, mający na celu sprawdzenie stopnia opanowania języka specjalistycznego, przeprowadzany jest w formie pisemnej z języka ogólnego na poziomie B2.

Egzamin odbędzie się 11 września 2019 r. o godzinie 10.00 w auli A w Centrum Dydaktycznym.

Z egzaminu wstępnego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej zwalniają certyfikaty:

język angielski z wynikami minimum

IELTS 6.0

TOEFL 90

FCE grade C

CAE grade C

CPE grade C

TOEIC 850

 

język niemiecki

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2 (GDS)

 

język francuski

DELF B2

DALF C1

DALF C2

 

język rosyjski

Certyfikat PIJR im. A. S. Puszkina  (wynik minimum) 520

TRKI 2

TRKI 3

TRKI 4

 

 

Egzaminy dla studentów ubiegających się o wyjazd na praktyki zagraniczne (organizowane we współpracy z IFMSA)

Egzamin w formie ustnej dotyczy tematu studiów i zainteresowań klinicznych/naukowych oraz oczekiwań wobec praktyki oraz znajomość języka ogólnego ułatwiająca funkcjonowanie w życiu codziennym (np. pytania o dojazd itp.).

Egzamin prowadzony przez wykładowców SJO. Otrzymana ocena umieszczana jest na certyfikacie językowym. Osoby posiadające ocenę z egzaminu z języka obcego w indeksie (ważna dwa lata) są zwolnione z egzaminu językowego.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon studia_doktoranckie_.doc40.5 KB