Egzaminy do doktoratów i inne

Egzaminy doktorskie z języka obcego

(angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

Na egzaminie należy zaprezentować pracę doktorską w wybranym języku obcym, jej założenia, materiał i metody oraz ogólnie omówić wyniki i wnioski (prezentacja w PowerPoint). Prezentacja powinna trwać 12-15 minut, poczym kandydaci odpowiadają na dodatkowe pytania związane z tematem rozprawy zadawane przez członków Komisji Egzaminacyjnej po obejrzeniu prezentacji.

Skład Komisji Egzaminacyjnych lub Egzaminator wyznaczane są przez odpowiednie Rady Wydziałów WUM lub Rady Naukowe w przypadku Instytutów Naukowych.

SJO nie podejmuje decyzji o zwolnieniu z egzaminu na podstawie uzyskanych certyfikatów językowych. W tej sprawie należy zwracać się do odpowiedniego działu Dziekanatu lub do Rady Naukowej.

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail sjosekretariat@wum.edu.pl abstraktów pracy doktorskiej  (jedna strona A4) w wybranym języku obcym nie później niż 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

W przypadku doktorantów z WUM egzaminy są nieodpłatne. Po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się w sekretariacie Studium Języków Obcych WUM ustalane są terminy. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym i protokołem egzaminu.

 W przypadku doktorantów spoza WUM egzaminy są odpłatne.

Opłatę za egzamin w wysokości 300 zł (netto) plus VAT (369 zł brutto) należy wnieść na konto  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0003 0814 1841 

Bank Millennium S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2a

02-593 Warszawa

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za egzamin doktorski z języka obcego” oraz podać imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

 

Po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się w sekretariacie Studium Języków Obcych WUM ustalane są terminy. Na egzamin należy zgłosić się ze skierowaniem z Rady Naukowej, dowodem wpłaty, protokołem egzaminu, dowodem osobistym.

 

Uwaga!

Nie przeprowadzamy egzaminów w terminie  od 15 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.

Egzaminy dla kandydatów na studia doktoranckie

Egzamin, mający na celu sprawdzenie stopnia opanowania języka specjalistycznego, jest rozmową na temat planów naukowych i dotychczasowych osiągnięć (np. udział w Kole Naukowym lub krótkie przedstawienie pracy magisterskiej). W celu przystąpienia do egzaminu lub umówienia się na egzamin  wstępny z języka obcego na studia doktoranckie należy zgłaszać się w godzinach dyżurów wykładowców.

Egzaminy dla studentów ubiegających się o wyjazd na praktyki zagraniczne (organizowane we współpracy z IFMSA)

Egzamin w formie ustnej dotyczy tematu studiów i zainteresowań klinicznych/naukowych oraz oczekiwań wobec praktyki oraz znajomość języka ogólnego ułatwiająca funkcjonowanie w życiu codziennym (np. pytania o dojazd itp.).

Egzamin prowadzony przez wykładowców SJO. Otrzymana ocena umieszczana jest na certyfikacie językowym. Osoby posiadające ocenę z egzaminu z języka obcego w indeksie (ważna dwa lata) są zwolnione z egzaminu językowego.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon studia_doktoranckie_.doc40.5 KB