Urszula Swoboda-Rydz: English for Radiographers. Podręcznik

Serdecznie gratulujemy Urszuli Swobodzie-Rydz, wykładowczyni Studium Języków Obcych WUM, podręcznika English for Radiographers, który ukazał się nakładem wydawnictwa medipage w serii English for Medical Professionals.

„Podręcznik ma charakter unikatowy i znakomicie wypełnia istniejącą lukę na rynku wydawniczym. (...) Student nabywa umiejętności językowych pozwalających na nieograniczoną pracę diagnostyczną w zespole radiologicznym wykonującym podstawowe i specjalistyczne badania obrazowe. Dokładnie opisano sposób komunikowania się z pacjentem na różnych etapach procesu diagnostycznego. Przedstawiono angielską terminologię określającą budowę i funkcjonowanie aparatury oraz ochronę radiologiczną. Naszkicowano metodykę badań. Ponadto, co bardzo ważne i rzadkie, podręcznik zawiera szczegółowe i interaktywne opisy badań obrazowych oraz zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej, pogłębiające zarówno wiedzę językową studenta, jak i umiejętność współpracy z pacjentem oraz zespołem diagnostyczno-terapeutycznym”.

prof. dr hab. n. med. Marek Gołębiowski