Aktualności

Jeszcze raz o starości z chorobą. On Ageing and Illness, One More Time

Zapraszamy do lektury tomu monograficznego "Jeszcze raz o starości z chorobą. On Ageing and Illness, One More Time" pod redakcją Hanny Serkowskiej i Macieja Ganczara. Recenzentami tomu, który ukazał się nakładem oficyny wydawniczej Homini pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego, byli Prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska (Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz Dr hab.

Nabór na stanowisko lektora języka rosyjskiego

Studium Języków Obcych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza nabór na lektora języka rosyjskiego (1/2 etatu)

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie SJO.

Wymagania:

Odeszła od nas Wanda Popiak

W dniu 11 marca 2019 r. odeszła od nas dr hab. Wanda Popiak (ur. 11 lipca 1927 r. w Zaklikowie koło Kraśnika), nasza wieloletnia koleżanka, latynistka, zasłużony dydaktyk, autorka podręczników do nauki języka łacińskiego i opracowań z dziedziny historii dydaktyki łacińskiej, wykładowca wielu uczelni, inicjatorka i pierwszy kierownik organizacyjny Olimpiady Języka Łacińskiego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Recenzje "Medycyny w teatrze" oraz "Medycyny w filmie"

Zapraszamy do lektury recenzji autorstwa Henryka Mazurkiewicza tomów monograficznych Medycyna w filmie oraz Medycyna w teatrze, która ukazała się na łamach miesięcznika "Teatr". Jednocześnie informujemy, że w 149. numerze "Didaskaliów" ukazała się recenzja autorstwa Krystyny Koziołek tomu Medycyna w teatrze.

Save Our Doctors

Did you know that every year 300 to 400 physicians commit suicide in the USA? 

Medical student and physician suicide is happening in programs and institutions, all across the globe. The culture of medical training enforces silence. The medical education system is broken and requires change. It’s time to speak out. Let’s start a dialogue. Let your voice be heard.

Nagrody JM Rektora dla wykładowców Studium

W dniu 29 października 2018 r. na Uroczystym Senacie wykładowcy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostali wyróżnieni zespołowymi nagrodami dydaktycznymi pierwszego stopnia. Z rąk Prof. dra hab. Mirosława Wielgosia, Rektora WUM, oraz Prof. dr hab. Barbary Górnickiej, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, nagrody odebrali mgr Anna Maczkowska, mgr Katarzyna Kurczak oraz dr Maciej Ganczar. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Absolwenci Ratownictwa Medycznego dziękują Zespołowi SJO WUM

Podczas uroczystości wręczania dyplomów absolwentom Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauki o Zdrowiu w dniu 18 października 2018 r. byli studenci w podziękowaniu za zaangażowanie i trud włożony w edukację przyszłych ratowników przekazali na ręce pani magister Anny Piotrowskiej statuetkę, będącą wyrazem ich wdzięczności dla całego Zespołu Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. My również tą drogą dziękujemy za lata współpracy, życząc jednocześnie wielu chwil radości ale oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Seria wydawnicza "ars medica ac humanitas"

Z przyjemnością informujemy wszystkich zainteresowanych śledzeniem związków medycyny z naukami humanistycznymi o uruchomieniu naukowej serii wydawniczej ars medica ac humanitas,  która jest wynikiem współpracy naukowców I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i innych ośrodków naukowych w Polsce. Seria koncentruje się na publikacjach, które poszukują odpowiedzi na pytanie: jak można

Marcin Otto: "O zębów biel i oddech świeży"

Zaprszamy do lektury monografii "O zębów biel i oddech świeży" Marcina Otto, wykładowcy SJO WUM. Monografia jest wynikiem wielu lat poszukiwań w polskiej prasie z lat 1890–1939 reklam środków do higieny jamy ustnej. Zamiarem Autora było znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Czym Polacy w tym okresie myli zęby?” Udało się dotrzeć do zaskakującej liczby 67 nazw handlowych past, proszków, mydełek i płynów, co świadczy o konkurencyjności rynku. Łącznie w pracy zamieszczono reprodukcje 250 reklam.

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej 2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z IV edycji Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej zorganizowanej przez Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej zdjęć znajdą Państwo tutaj.

Język łaciński dla lekarzy - podręcznik

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem do nauki języka łacińskiego dla lekarzy. Język łaciński dla lekarzy Beaty Olędzkiej jest nowoczesnym podręcznikiem, będącym efektem wieloletniego doświadczenia autorki w nauczaniu łaciny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Układ materiału i treść poszczególnych rozdziałów zostały dostosowane do obecnie obowiązującego programu łaciny na uczelniach medycznych.

Odeszła od nas Sabina Janicka

Z wielkim smutkiem żegnamy naszą nieodżałowaną Koleżankę Sabinę Janicką, kierownika Studium Języków Obcych w latach 1965-1978, wieloletniego starszego wykładowcę języka francuskiego w Akademii Medycznej w Warszawie. Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia składają kierownictwo, koleżanki i koledzy ze Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słowotwórstwo” Kamili Dembińskiej, Karoliny Fastyn-Pleger, Agnieszki Małyski i Marty Ułańskiej, która ukazała się nakładem Kolegium Języka i Kultury Polskiej w Berlinie pod patronatem Dziekana I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Publikacja uzyskała pozytywne recenzje dra Macieja Ganczara z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dra Bernharda Brehmera z Uniwersytetu w Greifswaldzie  

Medical School Preparation Programme

The Medical University of Warsaw Premed College offers a preparation programme for medical school prospective students.

Our Medical School Preparation Programme (MSPP) includes an intensive English language course and a Polish language course followed by biology, anatomy, physics and chemistry preparatory courses.

Summer School of Polish Language and Culture

The Centre for Foreign Languages at the Medical University of Warsaw invites you to the Summer School of Polish Language and Culture. We offer 4-week courses of Polish for international students to be held in: July, August and September.

Pożegnanie wykładowców SJO

W dniu 21 listopada 2017 r. odbyła się uczelniana uroczystość pożegnania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. JM Rektor Mirosław Wielgoś oraz kierownik SJO Maciej Ganczar pożegnali mgr Iwonę Wołoszczenko, długoletniego zastępcę kierownika Studium, odznaczoną Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz mgr Barbarę Tryuk-Czapską, odznaczoną Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę dla Urszuli Swobody-Rydz

Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uroczystym posiedeniu Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 30 października 2017 r. nasza Koleżanka, Urszula Swoboda-Rydz, odznaczona została Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Odznaczonej Koleżance serdecznie gratulujemy!

Medale KEN dla wykładowczyń Studium Języków Obcych

W dniu 3 października 2017 r. podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki 2017/2018 JM Rektor Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś wręczył m.in. wykładowczyniom Studium Języków Obcych Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczone zostały mgr Essie Hansen oraz mgr Marzena Czubak. Odznaczonym Koleżankom serdecznie gratulujemy.

English for Nurses. Podręcznik

Serdecznie gratulujemy wykładowczyniom Studium Języków Obcych WUM Katarzynie Kurczak oraz Annie Maczkowskiej-Czado podręcznika English for Nurses, który wydany został nakładem wydawnictwa medipage w serii English for Medical Professionals

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej 2017

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z IV edycji Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej zorganizowanej przez Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej zdjęć znajdą Państwo tutaj.

Odszedł od nas Mirosław Biegajczyk

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego nieodżałowanego Kolegę Mirosława Biegajczyka, wieloletniego starszego wykładowcę języka łacińskiego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia składają kierownictwo, koleżanki i koledzy ze Studium Języków Obcych WUM.

Requiescat In Pace

"Medycyna w filmie"

Zapraszamy do lektury tomu monograficznego "Medycyna w filmie". Publikacja pod redakcją Macieja Ganczara i Michała Oleszczyka ukazała się nakładem wydawnictwa Homini.

"Medycyna w teatrze"

Zapraszamy do lektury tomu monograficznego "Medycyna w teatrze". Publikacja pod redakcją Macieja Ganczara i Krzysztofa Rutkowskiego ukazała się nakładem wydawnictwa Homini.

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla wykładowców SJO WUM

W dniu 19 grudnia 2016 r. JM Rektor Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś wręczył m.in. pracownikom Studium Języków Obcych Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczeni zostali mgr Jolanta Budzyńska, mgr Ludmiła Kokoczka-Arkuszewska oraz dr Maciej Ganczar. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski

Zapraszamy do zapoznania się ze Słownikiem medycznym angielsko-polskim i polsko-angielskim Macieja Ganczara i Olgi Kwiatkowskiej.

Fakultet z języka angielskiego dla studentów III roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Uprzejmie informujemy, że zajęcia fakultatywne w wymiarze 15 godzin (osiem spotkań) rozpoczną się w drugim semestrze roku akademickiego 2016/2017 od kwietnia. Dokładna data rozpoczęcia zajęć zostanie podana na początku drugiego semestru w połowie lutego 2017.
Program zajęć jest kontynuacją nauki zakończonej na drugim roku i obejmuje tematy: EXODONTIA, ORTHODONTICTS, FORENSIC DENTISTY i PROSTHODONTICS.
Zajęcia odbywają się w grupach dwunastoosobowych.

Medycyna w filmie i teatrze - konferencja naukowa

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji naukowej, która miała miejsce na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w dniach 17-18 listopada 2016 r. Konferencję współorganizowaną z Wydziałem Artes Liberales oraz Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego otwierali JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Anna Giza-Poleszczuk, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, Dyrektor Kolegium Artes Liberales prof. Jerzy Axer oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Teatralnego prof.

English for Pharmacists. Podręcznik

Serdecznie gratulujemy wykładowczyni Studium Języków Obcych WUM pani Magdalenie Dysze podręcznika English for Pharmacists, który wydany został nakładem wydawnictwa medipage w serii English for Medical Professionals.

"Medycyna w filmie i teatrze" – program konferencji naukowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – SJO
oraz
Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales
we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego

zapraszają na konferencję naukową

MEDYCYNA W FILMIE I TEATRZE
17–18 listopada 2016 r.
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Patronat nad konferencją objęli

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej 2016

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z 3 edycji Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej zorganizowanej przez Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Więcej zdjęć znajdą Państwo tutaj.

W "Kulturze Liberalnej" o "Lekarkach" Rolfa Hochhutha

Na łamach tygodnika "Kultura Liberalna" ukazała się recenzja autorstwa Pawła Masłowskiego poświęcona dramatowi "Lekarki" Rolfa Hochhutha. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury tutaj.

Recenzja "Literatury pięknej i medycyny" w "Postscriptum Polonistycznym"

Polecamy lekturę recenzji tomu pokonferencyjnego "Literatura piękna i medycyna" autorstwa Agnieszki Wójtowicz-Zając, która właśnie ukazała się w piśmie naukowym "Postscriptum Polonistyczne", wychodzącym na Uniwersytecie Śląskim. 

Nagrody JM Rektora dla pracowników Studium Języków Obcych

Dnia 27 czerwca br. na uroczystym posiedzeniu Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego JM Rektor wręczył nagrody również pracownikom Studium Języków Obcych WUM. Nagrodę za specjalne osiągnięcia odebrał dr Maciej Ganczar. Nagrodą dydaktyczną zespołową I stopnia uhonorowane zostały mgr Essie Hansen i mgr Marzena Czubak.

"Lekarki" Rolfa Hochhutha

Zapraszamy do lektury dramatu „Lekarki” Rolfa Hochhutha, jednego z najlepszych pisarzy niemieckich XX wieku po raz pierwszy wydany po polsku w przekładzie Macieja Ganczara, opatrzony wstępem tłumacza. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa ADiT.

Odznaczenia i nagroda dla pracowników SJO WUM

Serdecznie gratulujemy Pracownikom Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy w roku akademickim 2015/2016 odebrali odznaczenia i nagrodę z rąk Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Minister Edukacji Narodowej oraz Jego Magnificencji Rektora WUM Prof. dr. hab. Marka Krawczyka. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali mgr Iwona Wołoszczenko oraz mgr Stanisław Jończyk. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowana została mgr Beata Olędzka. Mgr Monika Targońska odebrała nagrodę indywidualną JM Rektora WUM.

Medycyna w filmie i teatrze – Zaproszenie na konferencję

MEDYCYNA W FILMIE I TEATRZE

konferencja naukowa

(17–18 listopada 2016 r.)

 

Organizatorzy

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych

Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales

 

Język polski dla stomatologów - podręcznik

Prezentujemy pierwszy w Polsce skrypt z języka polskiego jako obcego dla stomatologów autorstwa mgr Urszuli Swobody-Rydz, wykładowcy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Język polski dla stomatologów

Egzaminy językowe SJO WUM we współpracy z IFMSA Poland oddział Warszawa

Wzorem lat ubiegłych Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział w Warszawie zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 2 do 6  listopada 2015 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Centrum Dydaktyczne). Egzamin ustny przeprowadzą wykładowcy SJO. Otrzymana ocena umieszczona zostanie na certyfikacie językowym i da studentom możliwość aplikowania na wyjazd wakacyjny w ramach praktyk SCORE/SCOPE.

Fakultet z języka angielskiego dla studentów III roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Uprzejmie informujemy, że zajęcia fakultatywne w wymiarze 15 godzin (osiem spotkań) rozpoczną się w drugim semestrze roku akademickiego 2016-17 od kwietnia. Dokładna data rozpoczęcia zajęć zostanie podana na początku drugiego semestru.

Program zajęć jest kontynuacją nauki zakończonej na drugim roku i obejmuje tematy: EXODONTIA, ORTHODONTICTS, FORENSIC DENTISTY i PROSTHODONTICS.

Zapisy na fakultety z języków obcych na I oraz II Wydziale Lekarskim

Uprzejmie informujemy, że zapisy na fakultety z języków obcych w semestrze zimowym 2015/2016 dla studentów I oraz II Wydziały Lekarskiego odbywać się będą drogą elektroniczną przez portal SSL-VPN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszamy do wyboru języka obcego!

Fakultety z języków obcych na Wydziale Farmacji

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 studenci Wydziału Farmacji mogą zapisywać się również na fakultety z języków obcych. W roku bieżącym utworzone zostaną dwie grupy z języka niemieckiego oraz po jednej z języka rosyjskiego i francuskiego. Wszystkie fakultety trwają dwa semestry (60h).

English for Midwives. Podręcznik

Serdecznie gratulujemy wykładowczyniom Studium Języków Obcych WUM paniom Marzenie Czubak oraz Essie Hansen podręcznika English for Midwives, który wydany został nakładem wydawnictwa medipage w serii English for Medical Professionals.

Tom monograficzny "Literatura piękna i medycyna"

Zapraszamy do lektury tomu monograficznego Literatura piękna i medycyna wydanego pod redakcją Macieja Ganczara i Piotra Wilczka.

"Literatura piękna i medycyna" pod red. Macieja Ganczara i Piotra Wilczka

British Council IELTS Test Venue

Dear Students,
We would like to inform you that the Centre for Foreign Languages at the Medical University of Warsaw has become an official British Council IELTS Test Venue where candidates can register and then take the test.

Egzaminy językowe SJO WUM we współpracy z IFMSA Poland oddział Warszawa

Jak co roku Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział w Warszawie zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 1 do 5 grudnia 2014 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Centrum Dydaktyczne). Egzamin ustny przeprowadzą wykładowcy SJO. Otrzymana ocena umieszczona zostanie na certyfikacie językowym i da studentom możliwość aplikowania na wyjazd wakacyjny w ramach praktyk SCORE/SCOPE.

Kursy języków obcych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W roku akademickim 2014/2015 Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy ze Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uruchomił serię kursów z języków obcych. Do wyboru mają Państwo języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, turecki, szwedzki oraz norweski. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj. Zapraszamy!

Literatura piękna i medycyna - program konferencji

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski

Studium Języków Obcych

oraz

Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales”

Kolegium Artes Liberales

zapraszają na konferencję naukową

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

13-14 listopada 2014 r.

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Egzaminy językowe SJO WUM we współpracy z IFMSA Poland oddział Warszawa

Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział Warszawa zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 23 do 24 stycznia 2014 r. na naszej uczelni. Egzamin ustny przeprowadzony zostanie przez wykładowców SJO WUM. Otrzymana ocena będzie umieszczona na certyfikacie językowym i da studentom możliwość aplikowania na wyjazd wakacyjny w ramach praktyk SCORE/SCOPE.

Konferencja naukowa

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

Konferencja naukowa

(13-14 listopada 2014 r.)

 

Organizatorzy:           

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych

Egzaminy językowe Studium Języków Obcych WUM we współpracy ze SCORE/SCOPE

Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział w Warszawie zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 2 do 6 grudnia 2013 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Centrum Dydaktyczne). Egzamin ustny przeprowadzony będzie przez wykładów SJO. Otrzymana ocena umieszczona zostanie na certyfikacie językowym i da studentom możliwość aplikowania na wyjazd wakacyjny w ramach praktyk SCORE/SCOPE.

Studium Języków Obcych poszukuje lektora języka angielskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór na lektorów specjalistycznego języka angielskiego do Studium Języków Obcych. Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie SJO do 12 lipca 2013 roku.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat.

Nowa publikacja wykładowców SJO WUM

Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poleca podręcznik akademicki do nauki specjalistycznego języka angielskiego English for Beauty Therapists autorstwa Tamary Gotowickiej i Zofii Patoki, wydany nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

podręcznik

Witamy na nowej stronie Studium Języków Obcych

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mamy nadzieję, że z czasem znajdą Państwo na niej wszystkie interesujące informacje dotyczące języków obcych nauczanych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.