Magdalena Dycha: English for Pharmacists. Podręcznik

Magdalenie Dysze, wykładowczyni Studium Języków Obcych WUM, gratulujemy podręcznika English for Pharmacists, który ukazał się nakładem wydawnictwa medipage w serii English for Medical Professionals.

Podręcznik podzielony jest na 14 rozdziałów zawierających różnorodną tematykę farmaceutyczną i medyczną, specjalistyczną terminologię z nią związaną oraz odpowiadający im sposób komunikacji z pacjentem z wykorzystaniem właściwego specjalistycznego słownictwa angielskiego.

Co istotne, w podręczniku położono duży nacisk na samodzielną naukę studenta poprzez ćwiczenia związane z tekstami specjalistycznymi, np. charakterystyką produktu leczniczego, ulotką leku dla pacjenta, wydawaniem leku bez recepty czy wydawaniem leku na receptę wystawioną w kraju anglojęzycznym.

English for Pharmacists będzie stanowić ważną pomoc dydaktyczną dla studentów farmacji, ale także pomoc dla farmaceutów pracujących w aptekach i innych instytucjach związanych z farmacją w kraju i za granicą.


dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk