British Council IELTS Test Venue

Dear Students,
We would like to inform you that the Centre for Foreign Languages at the Medical University of Warsaw has become an official British Council IELTS Test Venue where candidates can register and then take the test.
IELTS Examination (International English Language Testing System) assesses the language level of candidates planning to study or work in the countries where English is the language of communication. IELTS exam provides the highest international standards in the assessment of ability to communicate in English.
IELTS is conducted by the Cambridge English Language Assessment, British Council and IDP (IELTS Australia).
IELTS is recognized by universities, different types of schools, professional bodies, employers, immigration authorities, government agencies in most English-speaking countries such as Great Britain, Ireland, USA, Canada, Australia, New Zealand, the Republic of South Africa and Hong Kong.

IELTS coordinator at the Centre for Foreign Languages
at the Medical University of Warsaw:
essie.hansen@wum.edu.pl   

Drodzy Studenci,
Chcemy Państwa poinformować, że Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest oficjalnym British Council IELTS Test Venue. W Studium Języków Obcych będą Państwo mieli możliwość rejestrowania się i  zdawania tego egzaminu.
Egzamin IELTS  (International English Language Testing System) ocenia poziom językowy kandydatów planujących studiować lub pracować w krajach, w których język angielski jest językiem niezbędnym do porozumiewania się. Egzamin IELTS zapewnia najwyższe międzynarodowe standardy w ocenie biegłości porozumiewania się językiem angielskim.
Egzamin IELTS jest egzaminem przeprowadzanym przez Cambridge English Language Assessment, British Council i IDP (IELTS Australia).
Egzamin IELTS jest uznawany przez wyższe uczelnie, szkoły, instytucje zawodowe i pracodawców, władze imigracyjne, agencje rządowe w większości angielskojęzycznych krajów, między innymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki i Hong Kongu.

IELTS koordynator w Studium Języków Obcych WUM:
essie.hansen@wum.edu.pl