Egzaminy do doktoratów i inne

Egzaminy doktorskie z języka obcego

(angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

Egzaminy doktorskie z języka obcego  w formie stacjonarnej pozostają nadal zawieszone zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 kwietnia  2020 r. aktualizującym zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM. 

Dla zainteresowanych osób istnieje możliwość zorganizowania egzaminu on-line z wykorzystaniem aplikacji Zoom.
Aby przystąpić do egzaminu w takiej formie należy przesłać na skrzynkę sjosekretariat@wum.edu.pl

  1. zgodę Rady Naukowej na przeprowadzenie egzaminu doktorskiego z języka obcego metodami zdalnymi (osoby spoza WUM)
  2. abstrakt pracy doktorskiej (1 strona A4) najpóźniej  3 dni przed planowanym terminem egzaminu, natomiast na egzamin przygotować prezentację pracy doktorskiej zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej http://sjo.wum.edu.pl/content/egzaminy-do-doktoratow
  3. protokół egzaminu, oraz potwierdzenie opłaty za egzamin (osoby spoza WUM)
  4. korzystać z komputera stacjonarnego, laptopa z włączonym mikrofonem, głośnikiem i kamerą (NIE używać telefonu, tabletu)
  5. na komputerze zainstalować aplikację zoom.us (wskazane jest założenie konta, nie jest to konieczne, ale ułatwi połączenie)

Dopełnienie powyższych formalności jest podstawą do przeprowadzenia egzaminu. Przed egzaminem na Państwa adres e-mail zostanie przesłany link do spotkania. Aby rozpocząć egzamin należy o wyznaczonej godzinie kliknąć na wskazany link. Oryginał protokołu będzie przygotowany do odbioru w późniejszym terminie. Informację o zdanym egzaminie otrzymacie Państwo od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wiadomości e-mail.

Na egzaminie należy zaprezentować pracę doktorską w wybranym języku obcym, jej założenia, materiał i metody oraz ogólnie omówić wyniki i wnioski (prezentacja w PowerPoint). Prezentacja powinna trwać 12-15 min, poczym kandydaci odpowiadają na dodatkowe pytania związane z tematem rozprawy zadawane przez członków Komisji Egzaminacyjnej po obejrzeniu prezentacji.

Skład Komisji Egzaminacyjnych lub Egzaminator wyznaczane są przez odpowiednie Rady Wydziałów WUM lub Rady Naukowe w przypadku Instytutów Naukowych.

SJO nie podejmuje decyzji o zwolnieniu z egzaminu na podstawie uzyskanych certyfikatów językowych. W tej sprawie należy zwracać się do odpowiedniego działu Dziekanatu lub do Rady Naukowej.

W przypadku doktorantów z WUM egzaminy są nieodpłatne. Po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu ustalane są terminy. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym i protokołem egzaminu.

W przypadku doktorantów spoza WUM egzaminy są odpłatne.

Opłatę za egzamin w wysokości 442,80 zł należy wnieść na konto  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0003 0814 1841 

Bank Millennium S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2a

02-593 Warszawa

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za egzamin doktorski z języka obcego” oraz podać imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

Po wcześniejszym e-mailowym zgłoszeniu ustalane są terminy. Na egzamin należy zgłosić się ze skierowaniem z Rady Naukowej, dowodem wpłaty, protokołem egzaminu, dowodem osobistym.