Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Obcokrajowców

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oferuje czterotygodniowe kursy języka polskiego jako obcego w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu.

Kursy języka polskiego prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2 wg skali biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) w wymiarze 100 godzin lekcyjnych (25 godzin tygodniowo; godzina lekcyjna trwa 45 minut).

Kursy przeznaczone są dla osób zainteresowanych językiem ogólnym. Oprócz rozwijania wszystkich sprawności językowych, to jest mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania kurs obejmuje ćwiczenie struktur gramatycznych i funkcji językowych, w szczególności funkcjonowania na polskich uczelniach, w firmach i urzędach, a dla chętnych, przygotowanie do wystąpień publicznych - prezentacji. Poszczególne grupy tworzone będą, w zależności od zainteresowania, z podziałem na profile i poziomy biegłości językowej. Nad całością procesu dydaktycznego czuwa dr Maciej Ganczar.

Program kulturalny, czyli odkryj z nami kulturę polską

W ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej oferujemy bogaty program kulturalny.

Zwiedzimy między innymi Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, Muzeum Narodowe, Muzeum Fryderyka Chopina, Zamek Królewski oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Pod pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich wysłuchamy utworów najbardziej znanego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Raz w tygodniu obejrzymy film z kanonu współczesnej polskiej kinematografii.
  

Kursy języka polskiego prowadzone są przez nauczycieli akademickich Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego w oparciu o własne, wypracowane przez wiele lat programy i metody oraz przez specjalistów zaproszonych przez Studium do współpracy.

Szczegółowych informacji na temat programów, opłat i zapisów na kursy udziela sekretariat Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zainteresowani proszeni są o kontakt sjosekretariat@wum.edu.pl

Termin kursów letnich w roku 2024

22.07.2024-16.08.2024