Dydaktyka i kadra

Dydaktyka

Studium Języków Obcych WUM prowadzi zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów i kierunków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach lektoratu specjalistycznego języka nowożytnego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) oraz języka łacińskiego na medycynie i farmacji.

Obcokrajowców studiujących w języku polskim oraz studentów English Division oraz English Dentistry Division obowiązuje lektorat języka polskiego.

Informacje o tematyce zajęć, wymiarze godzin i kryteriach zaliczenia podano w przewodnikach dydaktycznych.

Nauka języka nowożytnego prowadzona jest na poziomach B1-C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Przydział do odpowiednich grup dokonywany jest na podstawie wyników egzaminu z języka obcego w ramach nowej matury oraz deklaracji studentów.

Nauczany język jest językiem specjalistycznym, dostosowanym do przyszłych potrzeb zawodowych absolwentów. Celem nauczania jest doskonalenie umiejętności językowych pozwalających na sprawne funkcjonowanie w środowisku akademickim i zawodowym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące nauczania języków obcych znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku oraz Uchwale Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia fakultatywne z języków nowożytnych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).


Studium Języków Obcych prowadzi kursy języka polskiego jako obcego w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz kursy przygotowawcze do studiowania w Polsce w ramach Premed College i Preparatory School.

Kadra

dr Maciej Ganczar – Kierownik SJO

dr Krystyna Luto – Koordynator Zespołu Wykładowców SJO

mgr Monika Targońska – Starszy Specjalista

 

Wykładowcy

dr Grzegorz Buczyński

dr Małgorzata Budzowska

dr Łucja Kozubowska-Puławska

dr Joanna Moczyńska

dr Sylwia Pielecha

dr Kinga Sądej-Sobolewska

dr Urszula Swoboda-Rydz

dr Anna Szymańska-Budzińska

mgr Jolanta Budzyńska

mgr Klaudyna Cwynar

mgr Marzena Czubak

mgr Maria Godłoza

mgr Essie Hansen

mgr Ludmiła Kokoczka-Arkuszewska 

mgr Dorota Kossowska

mgr Katarzyna Kurczak

mgr Anna Lindner-Staroń

mgr Anna Maczkowska

mgr Jolanta Młynarczuk-Korytko

mgr Iwona Okulicz

mgr Beata Olędzka

mgr Marcin Otto

mgr Anna Piotrowska

mgr Ewa Ratajska

mgr Mariola Strzelak

mgr Kinga Szkurłat

mgr Barbara Tryuk-Czapska

mgr Grażyna Wodnicka

mgr Aleksandra Wołkowska