EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO WL 20/21

EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO WL 20/21 

EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO

WYDZIAŁ LEKARSKI 2020 / 2021


FORMA: egzamin pisemny

TERMIN: 

CZAS TRWANIA EGZAMINU: 70 minut

MIEJSCE:  platforma e-learning WUM

 

I. Format zadań i punktacja

Rodzaj zadania

Przykład

Punktacja

Test wyboru (a, b, c lub d) – 30 zdań po 1 punkcie

The fingers are … to the wrist.

a. proximal   b. anterior    

c. distal         d. posterior

30

Słowotwórstwo – 10 zdań po 1 punkcie

The patient needs to undergo treatment.. in another hospital. [TREAT]

10

Uzupełnianie luk brakującym słowem – 20 zdań po 1 punkcie

1. The patient was diagnosed with... coronary heart disease.

2. First the doctor …took… / …elicited… / …obtained... patient’s medical history and then examined him.

20

Zastąp opis JEDNYM słowem - język pacjenta versus język medyczny – 10 przykładów po 1 punkcie

coughing up of blood - haemoptysis

10

Układanie pytań do podanych odpowiedzi pacjenta z wykorzystaniem podanego słowa – 10 pytań po 2 punkty

Doctor: …When did the symptoms start…? (symptom)

Patient: Two days ago.

20

Zastąpienie definicji terminem / odniesieniem medycznym – 10 przykładów po 1 punkcie

The patient suffered from renal.. (kidney)complications.

The patient suffered from rheumatoid …..arthritis..… (inflammation of joints).

10

SUMA

 

100

 

II. Zakres egzaminu, terminologia

Język angielski: podręcznik English for medicine

Rozdziały z podręcznika: 1, 2 (bez ćw. 5, str. 31-32), 3, 4 (bez ćw. 7-8, str. 76-77), 5 (bez ćw. 10, str. 87-88; ćw. 17, str. 94-96), 6, 7 (bez ćw. 7, str. 129-130, ćw. 4, str. 133), 8, 9, 10 (bez ćw. 2, str. 190-191; ćw. 1, str. 192), 11 (bez ćw. 3, str. 211, bez ćw. 2, str. 212), 12, 13 (bez ćw. 4-7, str. 232-235), 14 (bez ćw. 1, str. 257)

Egzamin nie będzie obejmował żadnych skrótów medycznych.