Maciej Ganczar, Anna Maczkowska: Jak się pani dzisiaj czuje? Podręcznik do nauki medycznego języka polskiego jako obcego. Część 1. Poziom B1

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem autorstwa naszych Wykładowców. Jak się pani dzisiaj czuje? Podręcznik do nauki medycznego języka polskiego jako obcego. Część 1. Poziom B1 to unikatowa pozycja na rynku wydawniczym przeznaczona dla:

– studentów kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, prowadzonych w języku angielskim,

– absolwentów ww. kierunków zagranicznych uczelni medycznych chcących nostryfikować swoje dyplomy na polskich uczelniach,

– lekarzy i lekarzy dentystów, którzy studiowali w języku innym niż polski, przygotowujących się do egzaminu językowego w Naczelnej Izbie Lekarskiej,

– studentów oraz absolwentów innych kierunków medycznych prowadzonych w języku angielskim.

Część pierwsza podręcznika koncentruje się na powtórzeniu, usystematyzowaniu i poszerzeniu wiedzy z zakresu gramatyki funkcjonalnej, wprowadzeniu leksyki specjalistycznej (części ciała, narządy wewnętrzne, oddziały szpitalne, specjaliści, specjalizacje, personel, leki, opis bólu, choroby i operacje) i wykorzystaniu wiedzy oraz słownictwa w zadaniach rozwijających sprawność mówienia, niezbędną w komunikacji między lekarzem a pacjentem podczas wizyty u lekarza, przyjęcia i pobytu pacjenta w szpitalu, badań fizykalnych, przeprowadzania wywiadu lekarskiego, rodzinnego i środowiskowego.