Beata Olędzka: Latin and Greek in Medicine

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem Latin and Greek in Medicine. Publikacja adresowana jest do studentów kierunków medycznych uczących się w języku angielskim i w sposób wyczerpujący przedstawia wszystkie zagadnienia związane z zastosowaniem terminologii medycznej w medycynie i stomatologii. Każdy rozdział zawiera omówienie zagadnienia i ćwiczenia pozwalające na sprawdzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Książka może również służyć pomocą w nauczaniu lub uczeniu się medycznego języka angielskiego, pomoże zrozumieć angielskie terminy medyczne i ich pochodzenie. Wzbogacona jest o słownik terminów medycznych pochodzenia łacińskiego z ich angielską wymową.