Nabór lektorów języka polskiego jako obcego

Studium Języków Obcych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza nabór na stanowiska lektorów języka polskiego jako obcego w ramach umowy o dzieło autorskie lub umowy gospodarczej.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie SJO.

Wymagania:

  • ukończone  studia  polonistyczne, neofilologiczne bądź  lingwistyki  stosowanej  I i  II stopnia,
  • ukończone studia podyplomowe z dydaktyki języka polskiego jako obcego,
  • przynajmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem,
  • życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim,
  • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji. 

Dokumenty prosimy składać drogą elektroniczną.

 

Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Studium Języków Obcych

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Centrum Dydaktyczne

ul. Księcia Trojdena 2a.  02-109 Warszawa

 

Sekretariat

Pokój 137, tel. 22 572 08 63, e-mail: sjosekretariat@wum.edu.pl 

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat.