Zakończenie kursów języka polskiego jako obcego dla uchodźców z Ukrainy

W dniu 25 września 2022 r. uczestnicy stacjonarnych kursów języka polskiego jako obcego zorganizowanych przez Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrało zaświadczenia potwierdzające udział w programie „Solidarni z Ukrainą” zrealizowanym we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. W pięciomiesięcznym programie udział wzięło blisko stu dwudziestu słuchaczy. Wszystkim słuchaczom gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów.