Egzamin poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 dla kandydatów cudzoziemców na studia w WUM

Informujemy, że wszyscy cudzoziemcy, którzy nie posiadają certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, mogą przystąpić do egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego na ww. poziomie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Egzamin składa się z części pisemnej (test online w budynku uczelni) oraz ustnej. Egzamin odbędzie się 8 września (część pisemna) o godzinie 11:00 w Warszawskim Uniwersytecie Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63 parter w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym w sali 6 oraz 9 września (część ustna) od godziny 9:00 w Sali 212 Centrum Dydaktyczne. Na egzamin pisemny należy zgłosić się drogą elektroniczną pod adresem sjosekretariat@wum.edu.pl na 5 dni przed jego rozpoczęciem wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za egzamin.

Więcej informacji TUTAJ.