Cолідарні з Україною | Solidarni z Ukrainą

24 лютого 2022 року – темний день в історії України, Європи та всього світу. Ми рішуче засуджуємо акт агресії Росії проти суверенної України. Ми бажаємо висловити нашу солідарність з українським народом. У ці важкі хвилини наші думки з українськими студентами та співробітниками Варшавського медичного університету, їхніми родинами та Українським народом.
Слава Україні!
-----
24 lutego 2022 r. to mroczny dzień w dziejach Ukrainy, Europy i całego świata. Zdecydowanie potępiamy akt agresji Rosji wobec suwerennej Ukrainy. Pragniemy wyrazić naszą solidarność z narodem ukraińskim. W tych trudnych chwilach jesteśmy myślami z ukraińskimi studentami i pracownikami WUM, ich rodzinami oraz całym narodem ukraińskim. 
Chwała Ukrainie!