Anna Spólna o "Fragmentach dyskursu maladycznego" i "Śladem zwierząt"

Zapraszamy do lektury recenzji Anny Spólnej "Fragmentów dyskursu maladycznego" oraz eseju Tadeusza Sławka "Śladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie". Recenzja ukazała się w październikowym numerze "Nowych Książek