Goście z Uniwersytetu Karola w Pradze z wizytą w SJO WUM

W dniach 27-28 stycznia 2020 r. gościmy w Studium Języków Obcych WUM dra Petra Honča, kierownika Studium Języków Obcych III Wydziału Medycznego Uniwersytetu Karola w Pradze oraz jego zastępczynię mgr Ivetę Čermákovą. Po oficjalnym powitaniu goście przedstawili specyfikę pracy i nauczania na Uniwersytecie Karola, poznali specyfikę funkcjonowania SJO WUM, rozmawiali o możliwościach współpracy między obiema jednostkami, a następnie udali się na zwiedzanie Uniwersytetu i Warszawy. Přejeme Vám příjemný pobyt!