Pożegnanie Jolanty Budzyńskiej

W dniu 20 listopada 2019 r. odbyła się uczelniana uroczystość pożegnania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. JM Rektor Mirosław Wielgoś oraz kierownik SJO Maciej Ganczar pożegnali mgr Jolantę Budzyńską, starszego wykładowcę, koordynatorkę lektorów języka polskiego jako obcego odznaczoną Medalem Komisji Edukacji Narodowej.