Henryk Mazurkiewicz o "Medycynie w teatrze" oraz "Medycynie w filmie", Krystyna Koziołek o "Medycynie w teatrze"

Zapraszamy do lektury recenzji Henryka Mazurkiewicza tomów monograficznych Medycyna w filmie oraz Medycyna w teatrze, która ukazała się na łamach miesięcznika "Teatr". Jednocześnie informujemy, że w 149. numerze "Didaskaliów" ukazała się recenzja autorstwa Krystyny Koziołek tomu Medycyna w teatrze.