ars medica ac humanitas - seria wydawnicza

Z przyjemnością informujemy wszystkich zainteresowanych śledzeniem związków medycyny z naukami humanistycznymi o uruchomieniu naukowej serii wydawniczej ars medica ac humanitas,  która jest wynikiem współpracy naukowców I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i innych ośrodków naukowych w Polsce. Seria koncentruje się na publikacjach, które poszukują odpowiedzi na pytanie: jak można wyrazić humanizm poprzez doświadczenie choroby?. „Humanizm, który miał ambicję wyniesienia Człowieka na poziom Boga, utwierdzał się przez odrzucenie tej właściwej dla ludzkiego gatunku kruchości, eliminując problem jej istnienia z publicznej debaty. Do problemu tej kruchości trzeba nam powrócić…” – apeluje Julia Kristeva i jednocześnie pyta: „Czy znajdzie się ktoś zdolny do stworzenia filozofii, w której będzie miejsce na to, co ograniczone, na to, co niemożliwe do pokonania, na przypisaną naszej naturze kruchość?” (J. Kristeva, J. Vanier, (Bez)sens słabości). Poszczególne tomy z serii ars medica ac humanitas są próbą odpowiedzi na apel Kristevy oparcia idei humanizmu na „kruchości” ludzkiego ciała. Więcej szczegółów tutaj.