Odeszła od nas Sabina Janicka

Z wielkim smutkiem żegnamy naszą nieodżałowaną Koleżankę Sabinę Janicką, kierownika Studium Języków Obcych w latach 1965-1978, wieloletniego starszego wykładowcę języka francuskiego w Akademii Medycznej w Warszawie. Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia składają kierownictwo, koleżanki i koledzy ze Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.