Nagrody JM Rektora dla pracowników Studium Języków Obcych

Dnia 27 czerwca br. na uroczystym posiedzeniu Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego JM Rektor wręczył nagrody również pracownikom Studium Języków Obcych WUM. Nagrodę za specjalne osiągnięcia odebrał dr Maciej Ganczar. Nagrodą dydaktyczną zespołową I stopnia uhonorowane zostały mgr Essie Hansen i mgr Marzena Czubak. Mgr Urszuli Swobodzie-Rydz przyznana została indywidualna nagroda dydaktyczna II stopnia. Mgr Monika Targońska odebrała nagrodę indywidualną. Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje.