"Medycyna w filmie i teatrze" – program konferencji naukowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – SJO
oraz
Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales
we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego

zapraszają na konferencję naukową

MEDYCYNA W FILMIE I TEATRZE
17–18 listopada 2016 r.
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Patronat nad konferencją objęli

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
JM Prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
JM Prof. dr hab. Marcin PAŁYS

Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk    
Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
Polski Instytut Sztuki Filmowej    
Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze    
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Program konferencji

Czwartek, 17 listopada 2016 r. (Aula A)

11:00–11:05 Otwarcie konferencji przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Pawła WŁODARSKIEGO

11:05–11:10 Powitanie Gości przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława WIELGOSIA

11:10–11:15 Powitanie Gości przez Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Annę GIZĘ-POLESZCZUK

11:15–11:20 Powitanie Gości przez Dyrektora Kolegium Artes Liberales Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jerzego AXERA

11:20–11:25 Powitanie Gości przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego prof. Dariusza KOSIŃSKIEGO

Sesja plenarna – prowadzenie prof. Jerzy AXER

11:25–11:55 prof. dr hab. Marek HENDRYKOWSKI (UAM) Sztuka filmowa jako diagnoza i terapia
11:55–12:25 prof. dr hab. Dariusz KOSIŃSKI (IT/UJ) Teatr medycyny codziennej – rekonesans
12:25–12:55 prof. dr hab. Ewa WĄCHOCKA (UŚ) Zaburzony umysł – choroba i poznanie

12:55–13:30 – dyskusja

13:30–14:40 – obiad

Sesje równoległe
Czwartek, 17 listopada 2016 r.
Panel A (Aula A) – prowadzenie dr hab. Wojciech Baluch
                                                         dr Michał Oleszczyk
14:40–15:00 prof. dr hab. Ireneusz GIELATA (ATH) Proste pieśni Orfeusza – choroba i sztuka w filmie Młodość Paolo Sorrentino
15:00–15:20 prof. dr hab. Małgorzata HENDRYKOWSKA (UAM) Pomiędzy nauką a atrakcją. Filmy medyczne z przełomu XIX i XX stulecia
15:20–15:40 dr Anna OSMÓLSKA-MĘTRAK (UW) Normalnie nienormalni: choroba psychiczna we włoskim kinie


15:40–16:00 – dyskusja
16:00–16:30 – przerwa na kawę

16:30–16:50 dr Katarzyna SKÓRSKA (UW) Problematyka eutanazji we współczesnym kinie włoskim
16:50–17:10 dr hab. Jadwiga HUČKOVÁ (UJ) Niebezpieczne związki medycyny i polityki w filmie dokumentalnym z początku XXI wieku

17:10–17:40 – dyskusja
17:40 zamknięcie pierwszego dnia konferencji

Panel B (Sala 8 CBI) – prowadzenie prof. Ewa Wąchocka
                                                               dr hab. Jacek Kopciński
14:40–15:00 dr hab. Artur DUDA (UMK) Jak performują lekarz, pacjent i… bakterie Escherichia coli?
15:00–15:20 dr Emilia OLECHNOWICZ (IS PAN)
Theatrum Anatomicum: ciało jako widowisko
15:20–15:40 dr hab. Katarzyna SZMIGIERO (UJK) Choroba czy spektakl? Teatralna teoria zaburzeń konwersyjnych

15:40–16:00 – dyskusja
16:00–16:30 – przerwa na kawę

16:30–16:50 12. dr Ewa DĄBEK-DERDA (UŚ) Widowisko ekstremalnej gry
16:50–17:10 dr Paweł STANGRET (UKSW) Medycyna jako autentyk
17:10–17:30 prof. UAM dr hab. Magdalena KOCH, dr Gabriela ABRASOWICZ Ciało kobiece jako współczesna scena  społecznego spektaklu. Tematy medyczne w postjugosłowiańskim dramacie
i teatrze kobiecego autorstwa
17:30–17:50 – dyskusja
17:50 zamknięcie pierwszego dnia konferencji

Piątek, 18 listopada 2016 r. /  Sesje równoległe

Panel A (Aula A) – prowadzenie prof. Ireneusz Gielata
                                                    dr hab. Piotr Skrzypczak
09:30–09:40 Powitanie Gości w drugim dniu konferencji
09:40–10:00 prof. dr hab. Hanna SERKOWSKA (UW) Demencja w światowym filmie fabularnym
10:00–10:20 dr Natalia KRÓLIKIEWICZ (UAM) Zjawisko szaleństwa w ekranizacji Karena Szachnazarowa Sala nr 6
10:20–10:40 dr Roman ŚLIWKA (UAM) Ordynator Sova, dr Štrosmajer i lekarz Janský. Postacie lekarzy w czeskich filmach i serialach
10:40–11:00 – dyskusja

11:00–11:30 – przerwa na kawę

11:30–11:50 dr Jan ZAMOJSKI (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego) Medyczne alegorie opresji totalitarnej w filmie i w teatrze (na wybranych przykładach)
11:50–12:10 dr Radosław PIĘTKA (UAM) Łacina medyczna w filmach fabularnych
12:10–12:30 dr Przemysław KANIECKI (UW) Medycyna i kobiece Oscary. Nagrody Akademii dla aktorek
12:30–12:50 – dyskusja

12:50–13:50 – obiad

13:50–14:10 dr Michał OLESZCZYK (UW) Medyczne filmy dokumentalne Fredericka Wisemana jako przykłady poetyki kina bezpośredniego
14:10–14:30 dr hab. Wojciech BALUCH (UJ) „Oto człowiek” – ciało i podmiotowość ludzka w kontekście teorii afektywności na przykładach seriali oraz wybranych fabuł
14:30–14:50 – dyskusja

14:50–15:10 – przerwa na kawę

Panel B (Sala 8 CBI) – prowadzenie prof. Magdalena Koch
                                                          dr hab. Artur Duda
09:50–10:00 Powitanie Gości w drugim dniu konferencji
10:00–10:20 prof. dr hab. Urszula ASZYK-BANGS (UW) Szpital dla psychicznie chorych jako miejsce zdarzeń dramatycznych i szaleńcy jako protagoniści w tradycji hiszpańskiego teatru: od Lopego de Vega do Juana Mayorgi
10:20–10:40 dr Anna R. BURZYŃSKA (UJ) Połknięte szpilki. Protokoły lekarskie Ernsta Büchnera a twórczość literacka Georga Büchnera
10:40–11:00 – dyskusja

11:00–11:30 – przerwa na kawę

11:30–11:50 dr Ewa BAL (UJ) Zamiana wina w mocz, czyli o sprawczości lekarzy na scenie XVII-wiecznej w Paryżu
11:50–12:10 dr Agata ŁUKSZA (UW) Sprawa (doktor) Moniki: medycyna i kobieta w perspektywie feministycznej
12:10–12:30 dr Agnieszka WANICKA (UJ) „Wegetuję, inaczej nazwać nie mogę mojego życia”. O chorobach w życiu i twórczości legendarnego komika Alojzego Żółkowskiego syna
12:30–12:50 – dyskusja

12:50–13:50 – obiad

13:50–14:10 dr Jacek MIKOŁAJCZYK (UŚ) Next to Normal – śpiewająca cyklofrenia
14:10–14:30 dr Agata ZALEWSKA (UW) Lekarze i pacjenci, choroby, dolegliwości i zalecane terapie – na scenie polskiej i europejskiej (na podstawie dramaturgii z 2 połowy XIX wieku)
14:30–14:50 – dyskusja

14:50–15:10 – przerwa na kawę

Sesja plenarna (Aula A) – prowadzenie prof. Paweł WŁODARSKI

15:10–15:40 prof. dr hab. Tadeusz LUBELSKI (UJ) Szpital Przemienienia (1978) Żebrowskiego według Lema jako filmowa reprezentacja historii
15:40–16:10 dr hab. Jacek KOPCIŃSKI (IBL PAN) Koma jako metafora zerwanej komunikacji i rozszerzonej świadomości w polskim dramacie współczesnym
16:10–16:40 dr hab. Piotr SKRZYPCZAK (UMK) To tylko ciało... Analiza kreacji aktorskiej Zbigniewa Zapasiewicza w filmie Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową w reż. Krzysztofa Zanussiego
16:40–17:00 – dyskusja

17:00–17:10 – podsumowanie i zamknięcie konferencji