Konferencja naukowa

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

Konferencja naukowa

(13-14 listopada 2014 r.)

 

Organizatorzy:           

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych

Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales

 

Patronat:                     

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

 

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny i literatury pięknej. Związki  te były obecne  we  wszystkich  epokach  literackich,  a postaci  lekarzy  i  tematy dotyczące medycyny  odnajdujemy w poezji, prozie i dramacie od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego. W niezliczonych dziełach literackich pojawia się medycyna i jej rola w życiu człowieka.

Chociaż temat jest niezwykle interesujący, nie był dotąd badany w takim stopniu, na jaki zasługuje. Mamy nadzieję, że planowana konferencja przynajmniej częściowo wypełni tę lukę.

Ważnym fenomenem w życiu artystycznym – dawnym i współczesnym –  jest twórczość literacka lekarzy, którzy uprawiali ją albo na marginesie codziennej pracy, albo też poświęcili jej większą część życia, jak to było w przypadku najbardziej znanego polskiego pisarza-lekarza, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, którego 140 rocznicę urodzin obchodzić będziemy w roku 2014. Panel przedstawiający współczesne utwory literackie autorstwa lekarzy będzie ważną częścią naszej konferencji.

Lista zagadnień, które można by poruszyć, jest bardzo obszerna. Podajemy tylko zagadnienia przykładowe, licząc na to, że osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji – lekarze, literaturoznawcy, tłumacze, pisarze – wzbogacą zestaw zagadnień o swoje propozycje.

  • lekarze poeci, prozaicy i dramaturdzy
  • współcześni lekarze-pisarze i ich twórczość literacka
  • lekarze jako bohaterowie dzieł literackich
  • medycyna w dziełach literackich różnych epok
  • choroba i jej leczenie jako temat literacki
  • etyka lekarska w literaturze pięknej
  • obraz historii medycyny w dziełach literackich

Komitet honorowy

prof. dr hab. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński – Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Wilczek – Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr Maciej Ganczar – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Członkowie:

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab.  Jerzy Woy–Wojciechowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

dr hab.  Jacek Rafał Imiela – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych  do  udziału  w  konferencji. Zgłoszenie  zawierające imię i nazwisko, adres korespondencyjny i e-mailowy, afiliację oraz abstrakt w języku polskim (150-300 słów) prosimy przesłać na adres: sjosekretariat@wum.edu.pl do dnia 15 lipca 2014 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane do 1 września 2014.

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł należy przesłać do 15 września 2014 roku na konto

55 1240 5918 1111 0010 5484 4156

z dopiskiem „Konferencja Literatura piękna i medycyna”. Opłata obejmuje koszty redakcji i druku referatów, kawy i poczęstunków w przerwach obrad. Materiały z konferencji dopuszczone do druku przez recenzentów zostaną opublikowane w formie monografii. Językiem konferencji jest język polski. Istnieje  możliwość  zakwaterowania w akademikach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub w Domu Lekarza.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Call for papers843.44 KB