Urszula Swoboda-Rydz: Język polski dla stomatologów

Prezentujemy pierwszy w Polsce skrypt "Język polski dla stomatologów" Urszuli Swobody-Rydz, wykładowcy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Język polski dla stomatologów

"Przedstawione do recenzji opracowanie Pani Urszuli Swobody-Rydz jest gruntownie przemyślanym i doskonale zrealizowanym podręcznikiem do nauki języka polskiego jako obcego dla konkretnej grupy cudzoziemskich adresatów. Autorka ułożyła zamknięty i praktyczny cykl edukacyjny, będący materiałem wyjściowym, wspomagającym naukę języka specjalistycznego konkretnej dyscypliny medycznej. Tym bardziej pochwalić należy dużą determinację i znawstwo tematu. Opracowanie ma czytelną kompozycję metodyczną i wynika, jak mniemam, z ogromnego doświadczenia zawodowego autorki. To rzadki ciągle przypadek rozpoznania potrzeb i możliwości percepcyjnych adresata".

Z recenzji dra hab. Piotra Gancarka