Podziękowania dla Grażyny Wodnickiej

Na uroczystości z okazji podziękowań dla emerytów prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prorektor ds. personalnych i organizacyjnych wraz z dr. Maciejem Ganczarem, kierownikiem Studium Języków Obcych za lata pracy w Studium podziękowali mgr Grażynie Wodnickiej.