Beata Olędzka, Anna Szymańska-Budzińska: Język łaciński dla farmaceutów

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem "Język łaciński dla farmaceutów". Publikacja autorstwa Beaty Olędzkiej oraz Anny Szymańskiej-Budzińskiej ukazała się nakładem wydawnictwa Medipage. Podręcznik w przystępny i atrakcyjny sposób zaznajamia czytelnika z podstawami łaciny, potrzebnymi podczas studiów farmaceutycznych i w trakcie wykonywania zawodu. Dzięki temu farmaceuci będą rozumieli wystawiane przez lekarzy recepty, łacińskie nazwy ziół, chorób, bakterii i pasożytów oraz terminy anatomiczne, a także będą posługiwali się swobodnie farmakopeą. Układ materiału i treść poszczególnych rozdziałów zostały dostosowane do obecnie obowiązującego programu łaciny na uczelniach medycznych.
 
Książka zawiera:
• materiał leksykalny i gramatyczny
• wprowadzenie do teorii i ćwiczenia praktyczne
• omówienie zagadnień dotyczących recepty
• wstęp do języka greckiego
• słownik łacińsko-polski
 
„Język łaciński dla farmaceutów jest nowoczesnym podręcznikiem akademickim, pozwalającym studentom na aktywne uczenie się podstaw łaciny stosowanej w nazewnictwie farmaceutycznym poprzez zrozumienie i opanowanie elementarnych zasad gramatyki oraz niezbędnego słownictwa fachowego”.
prof. dr hab. Jan Pachecka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
„Wielką zaletą podręcznika jest obfi tość różnorodnych ćwiczeń (krzyżówki, wyszukiwanie słów w kwadratach utworzonych z liter). Dzięki tym ćwiczeniom studenci łatwo i z przyjemnością będą mogli sobie przyswoić słownictwo i reguły gramatyczne”.
prof. dr hab. Mikołaj Szymański, Uniwersytet Warszawski
 
Język łaciński dla farmaceutów stanowi część serii Rudimenta Latinitatis Medicinalis pod redakcją Macieja Ganczara, w której ukazują się podręczniki do nauki łaciny, przeznaczone dla studentów różnych kierunków medycznych.