Nagrody JM Rektora dla wykładowców Studium

W dniu 29 października 2018 r. na Uroczystym Senacie wykładowcy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostali wyróżnieni zespołowymi nagrodami dydaktycznymi pierwszego stopnia. Z rąk Prof. dra hab. Mirosława Wielgosia, Rektora WUM, oraz Prof. dr hab. Barbary Górnickiej, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, nagrody odebrali mgr Anna Maczkowska, mgr Katarzyna Kurczak oraz dr Maciej Ganczar. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!