Maciej Ganczar, Michał Oleszczyk (red.): Medycyna w filmie

Zapraszamy do lektury tomu monograficznego "Medycyna w filmie". Publikacja pod redakcją Macieja Ganczara i Michała Oleszczyka ukazała się nakładem wydawnictwa Homini.

"Tom pod redakcją Macieja Ganczara i Michała Oleszczyka prezentuje wieloaspektowe zagadnienie w sposób niezwykle inspirujący. Nie ulega wątpliwości, że związki medycyny i filmu są złożone. Ulegają one dynamicznej zmianie na przestrzeni rozwoju sztuki filmowej. Dlatego też, każde wydawnictwo tego typu będzie z konieczności prezentować obraz jedynie wyrywkowy. Niemniej w ramach tej nieuniknionej wyrywkowości, zawarte w niniejszym tomie artykuły wybitnych polskich badaczy filmu i kultury audiowizualnej pozwalają na w miarę całościowe uchwycenie owej fascynacji, jaką twórcy filmowi od samego początku medium żywią dla medycyny jako dziedziny nauki, ludzkiej działalności, a także (owszem) swoistej formy sztuki, pozwalającej na zrozumienie istoty człowieczeństwa tak w wymiarze metaforycznym, jak i w najpraktyczniejszym z możliwych".

Prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon medycyna_w_filmie.pdf118.54 KB