Akademickie Centrum Językowe

Akademickie Centrum Językowe przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) oferuje intensywne kursy językowe (miesięczne, semestralne oraz roczne) dla cudzoziemców i obywateli polskich. Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2 wg skali biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

 

Dla obcokrajowców chcących podjąć studia w Polsce w języku polskim oferujemy intensywne kursy semestralne lub roczne języka polskiego jako obcego. Dla kandydatów na studia w języku angielskim w Polsce oraz dla studentów pierwszych lat studiów w języku angielskim w Polsce oferujemy intensywne kursy semestralne i roczne z języka angielskiego.

 

Informacja o intensywnych kursach języka angielskiego

 

►Uczestnictwo w kursie umożliwi kandydatom na studia anglojęzyczne osiągnąć wymagany przez polskie szkoły wyższe poziom znajomości języka angielskiego, a obecnym studentom bardziej efektywne posługiwaniem się językiem, co znacząco może poprawić wyniki uczenia się i oceny ze studiowanych przedmiotów.

 

►Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka angielskiego, a zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt audiowizualny z dostępem do internetu. Dzięki regularnie przeprowadzanym testom, uczestnicy dowiadują się, jaki osiągnęli postęp, a w przypadku trudności, uzyskują pomocne wskazówki podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami.

 

►Kurs kończy się egzaminem poziomującym. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu na opanowanym poziomie kompetencji językowej. Wysokie standardy nauczania, skuteczne motywowanie i rzetelne ocenianie słuchaczy na kursach sprawiają, że uzyskane świadectwo może być miarodajnym wskaźnikiem poziomu językowego kandydata na wszystkie kierunki studiów w każdej uczelni wyższej w Polsce.

 

►Informacje o oferowanych kursach nieujęte w poniższych tabelach dostępne są pod adresem e-mailowym: sjosekretariat@wum.edu.pl.

 

Kursy języka angielskiego dla kandydatów na studia w języku angielskim w Polsce

 

 

Długość kursu

liczba tygodni /

liczbę godzin*

w tygodniu

Poziom

języka angielskiego według

ESOKJ** / IELTS***

wstępnydocelowy

  Terminy

               Tematyka kursu

Kurs roczny

30 / 20 (600h)

ESOKJ A2 B2

IELTS 3.5 6.0

01.10.2015 - 01.06.2016

Język ogólny – kształcenie ogólnych umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej.

Język dla celów akademickich – wprowadzenie typowego słownictwa, ćwiczenie umiejętności m.in. robienia notatek, komponowania prac pisemnych, wypowiadania się, prowadzenia dyskusji.

Elementy języka specjalistycznego.

Kurs semestralny

15 / 20 (300h)

ESOKJ B1 B2

IELTS 4.5 6.0

01.10.2015 - 29.01.2016

lub

01.02.2016 - 01.06.2016

Język ogólny – kształcenie ogólnych umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej.

Język dla celów akademickich – wprowadzenie typowego słownictwa, ćwiczenie umiejętności m.in. robienia notatek, komponowania prac pisemnych, wypowiadania się, prowadzenia dyskusji.

Elementy języka specjalistycznego.

Kurs letni 

10 / 20 (200h)

ESOKJ B2 B2+

IELTS 5.5 6.5

18.07.2016 - 30.09.2016

Język ogólny – kształcenie ogólnych umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej.

Język dla celów akademickich – wprowadzenie typowego słownictwa, ćwiczenie umiejętności m.in. robienia notatek, komponowania prac pisemnych, wypowiadania się, prowadzenia dyskusji.

Elementy języka specjalistycznego.

 

Kurs letni

12 / 25 (300h)

ESOKJ B1 B2

IELTS 4.5 6.0

04.07.2016 - 30.09.2016

Język ogólny – kształcenie ogólnych umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych,  mówienia, pisania, poprawności gramatycznej.

Język dla celów akademickich – wprowadzenie typowego słownictwa, ćwiczenie umiejętności m.in. robienia notatek, komponowania prac pisemnych, wypowiadania się, prowadzenia dyskusji.

Elementy języka specjalistycznego.

 

Kursy języka angielskiego dla studentów studiów w języku angielskim w Polsce

 

Długość kursu

liczba tygodni /

liczbę godzin* w tygodniu

Poziom

języka angielskiego

według

ESOKJ** / IELTS***

wstępny docelowy

 Terminy

Tematyka kursu

Kurs roczny 

30 / 4 (120h)

 

30 / 6 (180h)

 

ESOKJ B1 B2

IELTS 5.0 6.0

ESOKJ B1 B2

IELTS 4.5 6.5

01.10.2015 - 01.06.2016

Język dla celów akademickich – wprowadzenie typowego słownictwa, ćwiczenie umiejętności m.in. robienia notatek, komponowania prac pisemnych, wypowiadania się, prowadzenia dyskusji.

Elementy języka specjalistycznego.

 

Kurs letni 

10 / 20 (200h)

 

ESOKJ B2 B2+

IELTS 5.5 6.5

18.07.2016 - 30.09.2016

Język dla celów akademickich – wprowadzenie typowego słownictwa, ćwiczenie umiejętności m.in. robienia notatek, komponowania prac pisemnych, wypowiadania się, prowadzenia dyskusji.

Elementy języka specjalistycznego.

 

Akademickie Centrum Językowe przy WUM oferuje również kursy języka polskiego jako obcego.

 

Długość kursu

liczba tygodni /

liczbę godzin* w tygodniu

Poziom

języka polskiego według

ESOKJ**

wstępnydocelowy

    Terminy

 Tematyka kursu

Kurs roczny

30 / 4 (120h)

30 / 6 (180h)

30 / 4 (120h)

30 / 10 (300h)

30 / 20 (600h)

 

ESOKJ A0 A1

ESOKJ A0 A2

ESOKJ A1 A2

ESOKJ A1 B1

ESOKJ A1 B2

01.10.2015 - 01.06.2016

Język ogólny – kształcenie ogólnych umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej.

Ćwiczenie wymowy i ortografii.

 

* godzina akademicka = 45 minut

** Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

*** International English Language Testing System