Forma zajęć w SJO w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Przedmioty nauczane w Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w semestrze letnim 2020/2021 będą realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji ZOOM oraz Microsoft Teams.