Zapis na państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego B1

Zapisy na państwowy egzamin certyfikatowy na poziomie B1 odbywający się w dniach 20-21 kwietnia 2024 r. przyjmowane są TUTAJ.  W naszym ośrodku egzaminy odbywać się będą tylko jednego dnia - w sobotę.