Nabór lektorów języka angielskiego

Studium Języków Obcych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza nabór lektorów języka angielskiego w ramach umowy o pracę (4 x 1/2 etatu).

Wymagane dokumenty należy składać drogą e-mailową.

Wymagania:

 • ukończone studia neofilologiczne bądź lingwistyki stosowanej I i II stopnia (język angielski),
 • ukończone studia podyplomowe z metodyki nauczania języków obcych bądź tłumaczeń,
 • ukończone studia doktoranckie i obroniona praca doktorska z zakresu nauk humanistycznych,
 • przynajmniej pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem,
 • życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny Studium Języków Obcych,

Centrum Dydaktyczne, ul. Księcia Trojdena 2a. 02-109 Warszawa, tel. + 48 22 572 08 63

Sekretariat

Pokój 137

e-mail: sjosekretariat@wum.edu.pl

Dokumenty przyjmujemy drogą e-mailową.

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.