Forma zajęć w SJO WUM w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Przedmioty nauczane w Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w semestrze zimowym 2020/2021 będą realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji ZOOM oraz Microsoft Teams.