Zaliczenia i egzaminy

Egzaminy ustne

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest prowadzący zajęcia. Każda grupa otrzyma od swojego prowadzącego dokładne informacje dotyczące egzaminu (link/zaproszenie, czas trwania egaminu, sposób przystąpienia).

Aby przystąpić do egzaminu ustnego należy mieć dobre (stabilne) połączenie internetowe i sprawną kamerę.

 

Egzaminy pisemne

Wszystkie egzaminy pisemne odbędą się na platformie e-learning WUM lub w usłudze MS Teams. Format egzaminu będzie odzwierciedlał opis zawarty w sylabusie przedmiotu.

Aby przystąpić do egzaminu ustnego należy mieć dobre (stabilne) połączenie internetowe.

W egzaminie pisemnym mają znaczenie wielkie litery i błędy w pisowni, więc prosimy o uważne wpisywanie odpowiedzi.

Wyniki egzaminów zostaną udostępnione po kilku dniach (dokładne daty zostaną podane pod koniec maja lub na początku czerwca).

 

Zaliczenia

Zaliczenia są organizowane przez prowadzących zajęcia, i wszelkie ustalenia są omawiane ze studentami w poszczególnych grupach. W razie pytań dotyczących terminów i formatu zaliczeń prosimy o kontakt ze swoim wykładowcą.

 

UWAGA: Studium Języków Obcych będzie na bieżąco publikować szczegóły dotyczące zbliżających się egzaminów na swojej stronie internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie nowych informacji.

Załącznik: