Nabór na stanowisko lektora języka rosyjskiego

Studium Języków Obcych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza nabór na lektora języka rosyjskiego (1/2 etatu)

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie SJO.

Wymagania:

  • ukończone  studia  filologii rosyjskiej I i II stopnia,
  • przynajmniej pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego,
  • biegła znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem,
  • życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
  • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 02.101. 926 ze zm.),
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie SJO do 15 sierpnia 2019 r.