Fakultet z języka angielskiego dla studentów III roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Uprzejmie informujemy, że zajęcia fakultatywne w wymiarze 15 godzin (osiem spotkań) rozpoczną się w drugim semestrze roku akademickiego 2016-17 od kwietnia. Dokładna data rozpoczęcia zajęć zostanie podana na początku drugiego semestru.

Program zajęć jest kontynuacją nauki zakończonej na drugim roku i obejmuje tematy: EXODONTIA, ORTHODONTICTS, FORENSIC DENTISTY i PROSTHODONTICS.

Zajęcia odbywają się w grupach 12-osobowych. Prosimy o zapisy mailowe na adres Studium Języków Obcych. Po skompletowaniu jednej grupy, będziemy prowadzić zapisy do drugiej grupy, następnie powstanie lista rezerwowa. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że decyzja o uczestnictwie w zajęciach jest ostateczna i wiążąca a o ewentualnej rezygnacji studenta z kursu zostanie powiadomiony Dziekanat.