Fakultety z języków obcych na Wydziale Farmacji

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 studenci Wydziału Farmacji mogą zapisywać się również na fakultety z języków obcych. W roku bieżącym utworzone zostaną dwie grupy z języka niemieckiego oraz po jednej z języka rosyjskiego i francuskiego. Wszystkie fakultety trwają dwa semestry (60h). Prosimy zapisywać się na zajęcia drogą elektroniczną wysyłając mail z imieniem, nazwiskiem, rokiem i kierunkiem studiów oraz wybranym językiem na adres sekretariatu Studium Języków Obcych WUM: sjosekretariat@wum.edu.pl.