Fakultet z języka angielskiego dla studentów III roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Uprzejmie informujemy, że zajęcia fakultatywne w wymiarze 15 godzin (osiem spotkań) rozpoczną się w drugim semestrze roku akademickiego 2016/2017 od kwietnia. Dokładna data rozpoczęcia zajęć zostanie podana na początku drugiego semestru w połowie lutego 2017.
Program zajęć jest kontynuacją nauki zakończonej na drugim roku i obejmuje tematy: EXODONTIA, ORTHODONTICTS, FORENSIC DENTISTY i PROSTHODONTICS.
Zajęcia odbywają się w grupach dwunastoosobowych. Po skompletowaniu jednej grupy, będziemy prowadzić zapisy do drugiej grupy. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że decyzja o uczestnictwie w zajęciach jest ostateczna i wiążąca. 
Zaliczenie fakultetu uzyskają studenci uczestniczący w co najmniej sześciu zajęciach.